8=1000

دیروز وقتی وارد بخش ورود اطلاعات وبلاگ کتابداران فردا شدیم، در قسمت گزارشها دیدیم که نوشته شده تعداد یادداشتهای ارسالی: 999. گفتیم عجب! شدیم هزارتایی... هزار تا یادداشت در طی هفت سال و چهارماه وبلاگ نویسی. با خبرهای خوب. خبرهای بد. مطالب تکراری، مطالب جدید، مطالب انتقادی، مطالب طولانی، مطالب کوتاه، و خلاصه این چند سال را با این وبلاگ زندگی کردیم و داستانها داشتیم. سعی کردیم آن چیزی که به ذهن می رسد به سرانگشتان بفرستیم و با دیگران قسمت کنیم. شاید باید روزی هزاران بار ممنون این ده انگشت باشیم که این چند سال را تحمل کردند و دم بر نیاوردند و به این سو و آن سو نچرخیدند و سوگیری(!) هم نداشتند! از موهبتهای این وبلاگ، آشنایی با دهها دوست و رفیق بود که همواره یاریگر و مشوق ما بودند و خدارا شاکریم که چنین دوستانی در اطراف ما هستند. اطاله کلام نکنیم. امیدواریم در این هزار پست، این انگشتان، فقط در راه خدمت به کتابداران و اهالی کتابخانه روی صفحه کلید بالا و پایین شده باشند و نه در راه سوگیری های آشکار و پیدا.

بی سخن، آوازه عالم نبود   این همه گفتند و سخن کم نبود

جنبش اول که قلم بر گرفت    حرف نخستین زسخن در گرفت

/ 0 نظر / 76 بازدید