اندوخته های مشاوره

امروز جلسه دفاعیه یکی از دانشجویان شهید بهشتی بود که در کتابخانه ملی برگزار شد. طی این دو دوره ای که کتابخانه ملی و دانشگاه شهید بهشتی، به آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد می پرداختند افتخار این را داشتم که در پایان نامه هایی در کنار اساتیدی چون آقایان دکتر خسروی، رضایی شریف آبادی، جمالی و غائبی مشاوره دانشجویان را برعهده داشتم و در واقع به کسب تجربه بیشتر بپردازم. این فرصتها نشان داد که هدایت رساله، چندان کار ساده ای نیست و یک مسئولیت بزرگ محسوب میشود. خوشحالم که این فرصت پیش آمد تا از تجربیات این اساتید بهره مند شوم و کمتر در جلسات دفاعیه، زبانم تته پته می گیرد! مثل امروز!هنوز حس میکنم جلسه دفاعیه خودم هست! به هرحال این آخرین مشاوره پایان نامه برای دو دوره دانشجویان شهید بهشتی بود تا ببینیم بعد چه پیش آید...

شرمندگی..

شرمسار می شوم وقتی دانشجویان سالهای گذشته که بسیار فعال هم بودند، تماس می گیرند و جویای کار می شوند و این حقیر هم جز شرمندگی از اینکه دستم کوتاه است و نمیتوانم کاری برای این عزیزان انجام دهم. گاهی واقعا جواب من به جز شرمندگی نیست...

/ 0 نظر / 64 بازدید