همایشی در دانشگاه تربیت معلم

پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکردها، رویه ها وکاربردها

 

محورهای همایش

1.نقد و بررسی اصول و مبانی پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی

2.آموزشِ پژوهش مدار در برنامه کتابداری و اطلاع رسانی

3.شیوه های گسترش مهارت های پژوهشی کتابدارن و متخصصان اطلاع رسانی

4.تأثیر یافته های پژوهش بر خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

5.سهم منابع پژوهش محور در انتشارات کتابداری و اطلاع رسانی (کتب و مجلات تخصصی)

6.نقش پژوهش در شناسایی و تحکیم پیوندهای میان رشته ای در کتابداری و اطلاع رسانی

7.مقایسه رویکردهای کمی و کیفی در پژوهش های کتابداری و اطلاع رسانی

8.روند پژوهش در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در گذشته، حال و آینده

9.همگرایی گروه های کتابداری و اطلاع رسانی در تدوین راهبردهای پژوهشی

10.    نقش انجمن های کتابداری و اطلاع رسانی در توسعه پژوهش در این رشته

11.    پیوند نظر و عمل در کتابداری و اطلاع رسانی و کاربرد پذیری نتایج پژوهش های این حوزه

 

زمان همایش: چهارشنبه 12 اسفند ماه 1388، 9 صبح لغایت 6 بعداز ظهر

نشانی پست الکترونیکی:                      Alimohammadi@tmu.ac.ir

مهلت ارسال چکیده:                                              14 مرداد ماه 1388

اعلام نتایج چکیده ها:                                            22 مرداد ماه 1388

مهلت ارسال مقاله:                                               13 آذر ماه 1388

اعلام نتایج نهایی مقالات:                                     10 دی ماه 1388

مهلت ارسال فایل نهایی مقاله توسط مؤلف:      9 بهمن ماه 1388

/ 0 نظر / 60 بازدید