اکسير باطل

شنيده ها می گويند که برخی موسسات اقدام به گردآوری سوالات آزمون کارشناسی ارشد درقالب يک کتاب و فروش آنها به متقاضيان ورود به اين مقطع می نمايند. گمانها حاکی ازاين است که اين پديده ((سوال شويی)) به حيطه رشته ما نيز کم کم درحال کشيده شدن است. برگزاری کلاسهای مختلف کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد و کسب درآمدهای هنگفت و تجارت علم- اکسيرباطلی است که درجامعه ما رواج يافته است و غير ازبی اعتبار ساختن کارشناسی ارشد و خنديدن به ساده لوحی افراد چيز ديگری دربرندارد. بهتراست که گروههای مختلف دانشگاهها دربرابر اين پديده که روزبروز-متاسفانه- درحال گسترش به شدت ايستادگی کنند و نگذارند که اعتبار مقطع کارشناس ارشد و چه بسا دکترا- به دست عده ای که علم(!) خودرا وسيله ای برای کسب درآمدهای نادرست قرار ميدهند- به خطر بيافتد.

چهره ديدنی

تصورکنيد قراراست که پروپوزال يک دانشجو مورد بررسی قرارگيرد و ساعتی را برای وی تعيين کنند تا درجلسه حاضرشود. پس ازگذشت دوساعت اززمان مقرر با لبخندی که ازهزاران بار جدانمودن سرازبدن بدتر است به وی گفته شود که متاسفانه بررسی کارشما به زمان ديگری موکول شد. چهره او واقعا تماشايی است. مگرنه؟ 

 شيوه های جديد استناد دادن(۳)

اين بار به سراغ ارتباطات همزمان می رويم. نام گوينده(سخنران)-توصيف رويداد-تاريخ رويداد-محل بحث- تاريخ دسترسی- نشانی اينترنتی مکانی که درآن بحث صورت گرفته است. به اين مثال توجه فرمائيد:

Fox, Rita. ENG 301 Class MOO: Concept mapping for Web project. 2 Feb. 1999. Diversity University. 3 Feb. 1999 <http://moo.du.org:8000>.

تا به حال سه مورد شيوه استناد دادن جديد را معرفی کرديم. برای کسب اطلاعات بيشتر درباره نحوه استناد دادن ميتوانيد Citation Styles را کليک کنيد.

استفاده از DNA براي ذخيره داده‌ها و پردازش اطلاعات

گروهي از دانشمندان كه توسط ريچارد كيل از دانشكده مهندسي برق دانشگاه مينسوتا هدايت مي‌شوند، با استفاده از توانايي خودآرايي DNA در ايجاد الگوهاي از پيش تعيين‌شده، براي ساخت يك چارچوب DNA داراي فضاهاي منظم و نزديك، براي پردازش يا ذخيره داده‌ها استفاده كردند. اين داربست‌ها 1000 برابر فشرده‌تر از مدارهاي پردازش اطلاعات كنوني و 100 برابر بهتر از از مدارهاي ذخيره كنوني داده‌ها مي‌باشند.

  در تراشه‌هاي سيليكوني استاندارد، پردازش اطلاعات به دليل فاصله بين واحدها محدود مي‌شود. با استفاده از داربست‌هاي DNA ما مي‌توانيم قطعات را بسيار نزديك همديگر قرار دهيم كه ارتباطات دروني بسيار كوتاه و كارايي بسيار بالا مي‌رود. منبع 

آموزش کاربران محيطهای اطلاعاتی الکترونيک: فرشته داوديان

همگام با پيشرفت فناوريهای ارتباطی- رواج استفاده ازمحيطهای اطلاعاتی الکترونيکی نظيرشبکه های اطلاع رسانی-کتابخانه های مجازی و پايگاههای اطلاعاتی رو به افزايش است. دسترسی ازراه دور سبب کاهش ارتباط چهره به چهره کتابداران و کاربران شده است. به اين ترتيب بسياری ازکاربران نخستين تجارب اطلاع جويی خودرا بدون کمک کتابداران به دست می آورند. ازطرف ديگر بهره مندی کارآمد و بازيابی موثر اطلاعات دراين محيطها نيازمند مهارتهای ويژه ای است.

تدوين برنامه های آموزشی به مقدماتی نظيراطلاع ازسطح سواد اطلاعاتی-شناسايی مهارتهای اطلاع يابی و رايانه ای ضروری برای کاربران نياز دارد. طراحی محتوای برنامه آموزشی و تصميم گيری درخصوص شيوه ارائه اين محتوا درمرحله بعدی است. درنظامهايی نظير نظامهای اطلاعاتی سازمان مديريت برنامه و بودجه کشور- ساختار جامعه مخاطب علاوه بر تعيين نوع خدمت اطلاعاتی- درطراحی برنامه های آموزشی کاربران نيز نقش مهمی را ايفا ميکند.

مطلب فوق يکی ديگر ازچکيده های مقالات ارائه شده درهشتمين همايش سازمان برنامه ريزی کشور بود.

فراخوان مقاله

تا ۲۰ دی فرصت داريد درزمينه فناوری اطلاعات و دانش به اينجا مقاله بفرستيد.

/ 0 نظر / 69 بازدید