آنكه تورا آفريد

امسال بخش علوم كتابداري و اطلاع رساني مثل پارسال و كمي بيش ازآن كولاك به پانمود . تعداد قبولي ها درآزمون كارشناسي ارشد اين امر را نشان مي دهد.به قول شاعر آنكه تورا آفريد هم به تو و هم به خود گفت هزارآفرين.
بعد ازپارسال كه رتبه اول ازدانشگاه شيراز و آقاي علي حميدي بود-امسال اين افراد با رتبه هاي عالي به قبولي گراييدند.
آقايان:رستم مظفري دررشته كتابداري و اطلاع رساني و علي حسيني خواه و رضا محمد پوران مقدم دررشته تكنولوژي آموزشي
خانمها:زهره زاهدي-طاهره جوكار-ليلا دهقاني-شيوارضايي-محبوبه خدايي
كساني بودند كه ازورودي هاي ۱۳۷۸ درآزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني قبول شدند. اميدواريم كه درتمام عرصه هاي زندگي موفق باشند.

/ 0 نظر / 72 بازدید