کتابدارانه ها

اين تصميمات كج

 مطلب امروز هم كه بدون سوگيري است به شرح زير است: اول اينكه سرانجام پس از كش و قوسهاي فراوان نتيجه نهايي آزمون دكتراي كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز هم اعلام شد. حتما منتظريد بدانيد چه كساني امسال در شيراز پذيرفته شده اند؟ متاسفانه گاهي اوقات تصميمات كجي كه توسط آدمكهاي سوگير گرفته مي شود باعث ميشود كه اعتبار يك دانشگاه و يك گروه زير سئوال برود و با سرنوشت افراد بسياري بازي شود و عين خيال كسي هم نباشد. شايد يكي از سوگيرترين آزمونهاي تاريخ دكتراي كتابداري در دانشگاه شيراز برگزار شده. از نحوه امتحان گرفتن تا اعلام نتايج آزمون زبان و بعد هم مصاحبه همه به نوعي بويي از سوگرفتگي داشتند. بعداز مدتها سبك سنگين كردن گويا تصميم گرفته شده كه اصلا دوره دكتراي كتابداري امسال در دانشگاه شيراز برگزار نشود! چرا؟ چون ظاهرا كسي حد نصاب لازم را نياورده است! تا جايي كه عقل ما قد مي دهد معمولا زماني كه هيچ كس حد نصاب لازم در آزمون كتبي را نمي آورد بالاجبار دوره تشكيل نمي شود. مثل دانشگاه چمران اهواز در دوسال پيش كه كسي حد نصاب نمره كتبي آزمون را كسب نكرده بود و به تبع آن دوره تشكيل نشد. اما اينكه براي مصاحبه كسي حد نصاب را نياورده باشد كمي عجيب است. با سابقه اي كه حداقل از دوسه نفر ازمدعوين سراغ داريم اين اقدام تصميم گيرندگان به نظر بسيار سوگيرانه مي آيد. اين تصميم غيرمنطقي به نظر ميرسد پاك كننده صورت مساله اي نانوشته باشد. البته لابد صلاح كار دانشگاه خويش روساي دانشكده ها دانند و بس و اين امر به ما ربطي ندارد شايد. در هر صورت با اين تصميمات كج توسط آدمهاي پرغلط به هيچ جا كه نمي رسيم هيچ ديگران را هم از ادامه مسير باز مي داريم.

روز مصاحبه

روزگذشته مصاحبه آزمون دكتراي كتابداري دانشگاه آزاد بود. قبلا گفته شد كه تنها نام آقاي سهيلي از مدعوين مشخص شده اما روز قبل معلوم شد كه در مجموع 16 نفر به مصاحبه دعوت شده اند. تنها نام سه نفر ديگر از افراد مشخص شد كه عبارت بودند از آقايان معرفت-قاضي زاده و مطلبي. به هرحال نفرات نهايي هرافرادي كه باشند برايشان آرزوي توفيق داريم.

/ 0 نظر / 62 بازدید