اين ره كه تو مي روي به تاجيكستان است

جمعي از نويسندگان تاجيك طي يك ديدار،از وزير فرهنگ و ارشاد ايران، خواسته اند كه در آن كشور نسبت به احداث كتابخانه و فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي ايران اقدام كند. البته ما بخيل نيستيم و اميدواريم كه تاجيكهاي عزيز هم ازنعمت كتابخانه بهره مند شوند، ولي يادمان مي آيد كه يك آدم خيلي مهم درضهنه گسترده كتابخانه ها چند ماه پيش اشارتي بنمود كه ما دچار كمبود كتابدار هستيم و بايد در اين راه عزم ملي داشت،حال بايد ديد در اين قحط الكتابدار چه تدبيري براي تاجيكهاي بسته زبان به كار بسته مي شود، و آيا با تكان دادن آستين مي توان چندتا كتابدار را برايشان ظاهر كرد يا خير! اصلا به ما چه. ما كه كاره اي نيستيم!

/ 0 نظر / 69 بازدید