معرفی وبلاگهای کتابداری درسراسرجهان

اگرمی خواهيد بدانيد که وضعيت وبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی درساير ملل دنيا چگونه است- سری به اينجا بزنيد.

همه دراينجا وجود دارند-غيرازايرانيها! اگر خدا بخواهد آنهم تشکيل خواهد شد.

/ 0 نظر / 92 بازدید