کتابدارانه ها

نوروزانه دکتر حری

به نام خدا

 

ضمن تبريک فرا رسيدن نوروز، از کليه بزرگواران و عزيزانی که در مجلس مورخ 15/12/85 مربوط به اينجانب در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حضور يافتند و بنده را با گلی يا قلمی يا قدمی رهين منت خود ساختند، بی نهايت سپاسگزارم و قلباً برای همگی آرزوی کاميابی و بهروزی دارم.

                                                               

                                                                عباس حری

فرستنده: خانم مکتبی فرد- منبع: گروه بحث کتابداری و اطلاع رسانی

تمدید شد

مهلت داوری چکیده مقالات هشتمین دوره همایش کتابدارانه دانشگاه الزهرا تمدید شده است. ارسال کنندگان مقالات می تواننداز ۲۵ اسفند به بعد نتیجه داوری مقاله خود را از طریق این وبلاگ پیگیری نمایند.

http://peikeketabdari.blogfa.com/

/ 0 نظر / 63 بازدید