تصادف از نوع جدید

تجربه شد برای من که وقتی کوچه و خیابان یخ زده، گاز ندهم! خدا رحم کرد آدم زیر نکردم. خسارتی به ماشین خودم، یک پراید و یک 206 وارد شد که شکر خدا آنها هم آدمهای منصفی بودند. وسط این همه کار، این هم قوز بالاقوز شد. یک کیسه شن برداشتم و خالی کردم توی کوچه مان. شاید نفر بعد به خاطر لغزندگی ماشینش سر نخورد. اتفاقاً صبح با خودم میگفتم شکر خدا تا حالا یک تصادف هم نکرده ام. این هم از چشم شور!

/ 0 نظر / 161 بازدید