کتابدارانه ها

کتابداران ايرانی جهانی می شوند

به تمام عزيزانی که در ايفلا ۷۲ حضور فعال خواهند داشت صميمانه تبريک عرض می کنيم:

The Study of Approaches to Weblogs Phenomenon from the Library an Information Science View point.
Presenters: Ms Tahereh Karam and Ms Tahereh Oloumi

Subject Authority Control of Persian Medical Databases in Web Environment: A feasibility study
Presenters: Abdol-rasoul Khosravi and Mohsen Haji Zeinolabedini

Collaboration Analysis of World National Library Websites Webometric Methods
Presenters: Mohen Haji Zeinolabedini and Ms Leila Maktabifard and Ms Farideh Osareh

A study configuration of "economic portals": what is it and what the must be - a student overview
Presenter: Ms Massoumeh Adeli

Point Exercise in Methodological study of sustainable development of primary School Libraries
Presenters: Ms Nastaran PoorSalehi and Ms Fatima Fahimnia

The Role of Servicescape Design in ICT alignment in Rual Areas of Golestan Province
Presenters: Ms Sareh Faramarzi and Nader Naghshineh

پوزش به خاطر تاخير در به روزسازی

دوستان عزيز عذرخواهی مارا ازتاخير به وجود آمده در ارسال پستهای جديد پذيرا باشيد. از اواسط هفته دوباره در خدمتتان خواهيم بود.

رفع فيلترينگ!

پرشين بلاگ يواشکی باز شد! تا دوباره بسته نشده کتابدارانه های جديد را داشته باشيد.

اولین همایش سراسری دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی(3)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بخش سوم سخنرانیها با معرفی درگاه اصفهان آغاز شد که مسئول این درگاه، پس از بیان ویژگیها و عناصر لازم برای دولت الکترونیک، به معرفی این درگاه پرداخت. سپس مقاله ((یافتن پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته های پزشکی از طریق پایگاه راهنمای مجلات الکترونیکی رایگان تا تاکید بر رشته های علوم پزشکی موجود در دانشگاه علوم پزشکی اهواز)) ارائه گردید. پس ازآن خانم لاله ترابی مقاله خود تحت عنوان (( بررسی میزان استفاده از منابع پزشکی الکترونیکی در کتابخانه های مرکزی دانشکده ای دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران)) را ارائه نمود و در انتهای این بخش نیز آقای صادق الماسی به سخنرانی درباره (( ضرورت توجه به ضریب تاثیر جهت انتخاب علمی)) پرداخت. گفتنی است که هیئت رئیسه این بخش از سخنرانیها را آقایان عباس گیلوری، رسول نوری، خانم دکتر عاصفه عاصمی و خانم مهدیه نیک آئین برعهده داشتند. در مقاله نخست، پیوندهای درونی، مجموع پیوندها و خود پیوندیهای 191 عنوان مجله الکترونیکی رایگان رشته های پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز و پرپیوندترین آنها تعیین شدند. در مقاله دوم، که 29 کتابخانه به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته بود مشخص شد که کتابخانه های مورد تحقیق در مجموع از 9 نوع منبع پزشکی الکترونیکی برخوردارند که بیشترین درصد برخورداری مربوط به پایگاههای اطلاعاتی دیسک نوری با 5/96 درصد و کمترین درصد مربوط به چندرسانه ایها با 4/19 درصد می باشد. در نهایت مشکلات موجود برای استفاده از منابع پزشکی الکترونیکی در کتابخانه ها به ترتیب کمبود تجهیزات سخت افزاری و عدم اطلاع استفاده کنندگان تشخیص داده شد. و در نهایت در مقاله سوم، روشهای فعلی انتخاب مجلات بررسی شد. کمبودها و نقاط ضعف هر یک از روشها شمرده شد و روشی استاندارد با تاکید بر انتخاب نشریات بر اساس فاکتور نفوذ پیشنهاد شد.

ادامه دارد...

فصل پائيزی فصلنامه کتاب

شماره ۶۳ ويژه نامه پائيز فصلنامه کتاب منتشر شد. اين شماره کمی از لحاظ فرمت ظاهری با شماره های قبلی متفاوت است. در شماره جديد با اين مطالب آشنا خواهيد شد.

خالق شرلوک هلمز

ديروز ۲۲ می سالگرد تولد سرآرتون کنون ديل اسکاتلندی بود. او خالق شخصيت معروف شرلوک هلمز  و رفيق شفيق او دکتر واتسون است. وی در سال ۱۹۰۲ چشم از جهان فرو بست. راجع به کنون ديل بيشتر می توانيد ببينيد و بخوانيد.

 

/ 0 نظر / 84 بازدید