غذا حاضر است

امروز، مطابق هر ماه داشتم فایل تکانی رایانه ای انجام می دادم که چشمم به یک فایل ورد افتاد مربوط به سال 1387. خاطرم آمد این فایل را در جلسه ارزیابی اولیه مقالات ارسال شده برای همایش ترویج علم در اتاق زنده یاد دکتر حری نوشته بودم. آن عصر پاییزی، به اتفاق خانمها پاکدامن، شاملو، جهانگیری در اتاق دکتر حری بودیم. آقای دکتر رضایی شریف آبادی و خانمها انصاری ودکتر حریری هم در جلسه بودند. یک به یک چکیده ها خوانده و ارزیابی می شدند. نمیدانم چه شد که مرحوم دکتر حری وسط صحبتها یک دفعه گفتند میدانید تازه های کتابخانه شبیه چیست؟ بعد از اندکی سکوت درحالیکه امتیاز چکیده مورد بررسی را ثبت می کردند گفتند مثل این رستورانهاست که تابلوی غذا حاضر است را روی در ورودی مغازه نصب می کنند. باید بیش از این اطلاع رسانی تازه های کتابخانه را جدی بگیریم...آن جلسه در عصر نیمه سرد پاییزی در اتاق دکتر حری در دانشگاه تهران، با انداختن یک عکس یادگاری به پایان رسید. نمیدانم آن عکس کجاست وگرنه حتماً در این پست قرارش می دادم.

/ 0 نظر / 95 بازدید