اخبار انجمن

روز شنبه ۲۳فروردين ماه ۱۳۸۲ جلسه انجمن علمی در اتاق جديد برگزار شد. دراين جلسه تاريخ حرکت و بازگشت از نمايشگاه کتاب تهران معين شد و قرار شد اولويت آمدن دانشجويان بخش به اين همايش فرهنگی بزرگ براساس فعال بودن و عضو انجمن بودن آنها باشد. همچنين قرار شد که درباره برپايی يک کارگاه آموزشی درباره نمايه سازی يا فهرست نويسی لاتين با اساتيد صحبت شود. نيز درباره کارگاه آموزشی صفحه آرايی صحبت شد. قرار شد که به زودی برای دانشجويان بخش کتابداری و اطلاع رسانی يک دوره کلاس آموزش ورد برگزار شود.

/ 0 نظر / 78 بازدید