دفاع از پایان نامه

آقای مهدی علیپور حافظی به زودی از رساله دکترای خود دفاع خواهند کرد. عنوان پایان نامه و نیز مکان برگزاری جلسه دفاع به شرح زیر است:

عنوان: بررسی نحوه مبادله اطلاعات بین سیستمهای اطلاعاتی کتابخانه های دیجیتال در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
استاد راهنما: دکتر عباس حری
اساتید مشاور: دکتر علی شیری، دکتر امیر غائبی
 
تاریخ: یکشنبه 8 شهریور 1388
ساعت 15
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی، طبقه 5، سالن سمینار.برای آقای علیپور عزیز آرزوی موفقیت داریم.
/ 0 نظر / 67 بازدید