کتابدارانه ها

آخرین ماهانه

آخرین همایش ماهانه انجمن در سال جدید چهارشنبه هفته قبل در کتابخانه ملی برگزار شد. در این همایش قرار بود که آقایان آزاد ارمکی و عمرانی درزمینه منزلت اجتماعی کتابداری صحبت کنند که آقای ارمکی به دلیل مشکلی غیرمترقبه که برایش رخ داد در این جلسه حضور نیافت. قبل از سخنرانی آقای عمرانی آقای حاجی زین العابدینی- به عنوان دبیر همایش سازماندهی اطلاعات- در مورد این همایش و نیز ضرورت شرکت در انتخابات انجمن و حضور فعال اعضا در انجمن صحبت نمود. سپس آقای عمرانی سخنرانی خود را در زمینه منزلت اجتماعی کتابداران بود و حدود یک ساعت به طول انجامید ارائه نمود. ایشان بیان داشت کتابداران دوره های مختلفی را تا به امروز پشت سر نهاده اند. از دوره باستان- وسطی- روشنگری و مدرن. در هر دوره کتابداران موقعیتهای مختلفی داشته اند. در روزگاری کتابداران به دلیل اینکه کتابخانه ها بیشتر در اختیار سلاطین بود و به دلیل کم بودن افراد با سواد در جامعه کتابداران موقعیت مناسبی نزد حاکمان داشتند. اما به مرور زمان و با پیشرفت علوم از منزلت اجتماعی کتابداران کاسته شد و آنها دیگر قدرت و نفوذ سابق را نداشتند. دیگر نمیشد در کتابداری قاعده استادی و شاگردی را پیاده کرد. با تاسیس انجمن کتابداران امریکا در سال ۱۸۷۶ کتابداری مدرن پدید آمد که بر گردآوری- مجموعه سازی و اشاعه اطلاعات تاکید می کرد. در آن زمان تصویر کتابداران انسانهایی صبور- آرام و کسانی که در جایی نفیس می نشینند و در سکوت به ارائه یک شئی نفیس مثل کتاب می پردازند بود. با هجوم فناوریها به کتابخانه ها کتابداران در صدد تعیین نقش های تازه برای خود برآمدند. عمرانی در ارائه خود بیان داشت که تنها در ایران دانشجویان و افراد جامعه تصویر نادرست از کتابداری در ذهنشان نیست. در غرب نیز این دیدگاه وجود دارد. عمرانی تاکید کرد که در تحقیق خود از منابع فارسی استفاده نکرده است و سوگیری در این زمینه وجود ندارد. مثلا ۶۰۰ دانشجوی کتابداری اسرائیلی به نام رشته شان همه چیز می گویند غیر از کتابداری. آقای عمرانی سپس در مورد خودباوری کتابداران صحبت کرد و بیان داشت ما بیش از اینکه به ارتقای خود فکر کنیم به ارتقای کتابخانه ها فکر کرده  ایم. ما فراموش کرده ایم که کتابخانه ها به واسطه ما جان می گیرند. کار کتابداری نامرئی است. کتابدارها پشت صحنه کار می کنند و کارشان دیده نمی شود. سپس آقای عمرانی در مورد حرفه بودن یا نبودن کتابداری بحث کرد و ویژگیهای یک حرفه را بیان کرد. عمرانی بیان داشت چرا به هلاکت بیماران اطلاعات می پردازیم؟ چرا نقد و ارزیابی را از کار خودمان حذف کرده ایم؟ کتابداری- پزشکی پیشگیری است. باید به خودباوری برسیم و ببینیم که کجا ایستاده ایم. این سخنرانی که دارای پرسش و پاسخ هم بود تا ساعت ۱۸ به طول انجامید. آخرین همایش ماهانه هم به پایان رسید....

/ 0 نظر / 70 بازدید