برنامه کامل همايش سازماندهی اطلاعات

برنامه کامل سخنرانیهای همایش سازماندهی اطلاعات در وب سایت همایش قرار گرفته است. ساعت شروع برنامه- سخنرانیها و اختتامیه مشخص گردیده است. در ضمن خیلی خوشحالیم که چند نفر دیگر نیز به کاندیداها اضافه شدند. تنور انتخابات درحال گرم شدن است! بی صبرانه منتظر ثبت نام سایر دوستان نیز هستیم.

http://cep.cua.ac.ir/sem/news.asp

/ 0 نظر / 65 بازدید