تابستانه کتابدارانه

خواستم امروز برای تکمیل طرح تحقیقاتی دانشگاه، بروم کتابخانه مرکزی و از اسکوپوس استفاده کنم یادم آمد چند تا کار زمین مانده هست که باید سریع بروم دانشکده را انجام دهم. خوشبختانه تاحد زیادی کارهای امروز جلو رفت. خانم یوسفی مسئول دفتر انجمن تماس گرفت و درباره سندهایی که از جلسات ده سال پیش پیدا کرده سوال کرد. قرار شد همه را در زونکنهای مجزا با مشخصات، آرشیو کند تا همه سندها را اسکن و به عنوان آرشیو انجمن نگهداری کنیم. آقای رجب زاده عصارها فایل نهایی خبرنامه انجمن را فرستاد. کارش خوب بود. ولی حیف که مشارکت کم است. خیلی کم. فقط سه چهار نفر از جمع خودمان مطلب نوشته اند. چه میشود کرد؟ نمیتوان جماعت را با این همه دغدغه شان مجبور کرد تا کار داوطلبانه هم انجام دهند.

یک گل به خودی هم زده ام انگار! گویا یک فایلی که هنوز ویرایش نشده ولی روی سایت انجمن بود و فکر کردم دیگر تکمیل است روی گروه بحث فرستادم که این فایل سرشار از اشتباه بوده! چند تا ایمیل امروزآمد و تکلیف شاخه ایرانی انجمن کتابداران تخصصی، مشخص شد. خیر باشد انشاله! هفته آینده هم همایش فصلی انجمن است که راجع به اقتصاد کتابخانه هاست. جالب است همانروز در حسینیه ارشاد، انجمن کتابداری شاخه کرمانشاه همراه با یک شرکت نرم افزاری، سمینار کتابخانه 2 دارد. حالا متخصصهای وب 2 و کتابخانه 2 کجا هستند؟ الله اعلم! بگذریم. راستش دیگر حوصله اظهار نظر راجع به این یک قلم جنس را نداریم! انشاله به خیر و خوشی برگزار شود. 

اتوبوس از همیشه خلوت تر بود. ولی گرما بیداد میکرد. یک کتاب از دولت آبادی در کیفم بود ولی نا نداشتم کتاب را در بیاورم. از سوپرمارکت سرکوچه شیر گرفتم. دیدم دارد کتاب ارباب حلقه ها میخواند. کمی با هم صحبت کردیم. پسر اهل کتاب و اهل فیلمی هست. رفیق شدیم! توی کوچه دیدم سه چهار تا پسربچه توی این گرما که بلا نسبت اهو پاهایش می سوزد، داشتند کارت بازی می کردند! توی ذل آفتاب. هفته پر از چالش و تناقضی بود. آخر هفته هم احتمالاً به مقاله نویسی و بعد هم استراحت اختصاص یابد.

/ 0 نظر / 59 بازدید