کول نت بازان بی کول نت!

اولین بار که با کول نت آشنا شدم اوائل سال 1383 بود. فکر میکنم در آن سال کول نت که هنوز خیلی همه گیر نشده بود در دهلی برگزار می شد. آقایان دکتر فرج پهلو، دکتر کوشا و خانم دکتر عصاره در این کول نت از ایران دارای مقاله بودند. در آن زمان سر کلاس آقای دکتر فرج پهلو که فکر میکنم درس کتابخانه های تخصصی بود ایشان مجموعه مقالات همایش را سر کلاس اورده و راجع به کول نت توضیحاتی دادند. خانم دکتر عصاره نیز در خلال درسها گاهی از کول نت و مباحث مطرح شده در آن بحث به میان می آوردند. این بحثها، مقدمه ای شد که کم کم از سال 2006 میلادی و از نانسی فرانسه، کول نت باز شویم! آن سال برای امادگی ازمون دکترا و نیز گذراندن طرح سربازی در دانشگاه جندی شاپور بودم نشد دکتر عصاره را در این سفر همراهی کنم. و این قضیه ادامه یافت تا به چین، المان، هند، مجددا هند و حالا ترکیه. در این هفت سال نشد و باز هم نمی شود دوستان همکار مقاله را همسفر باشیم. حالا به هر دلیلی که داشت و دارد. این مدت ما فقط کول نت بازی کردیم و کول نت از ما گریزان بود! این روزها دارم درک می کنم که زندگی فقط همایش، مقاله،تحقیق، جلسه، تدریس، خواندن کتاب امانت گرفته شده از کتابخانه و غیره نیست، گاهی پینگ پنگ بازی کردن با سعید کوچولوی سابق، که حالا اول راهنمایی است، دمی با خانواده یا دوستان بودن و... هم می تواند یک تفریح سالم و بخشی از زندگی به حساب بیاید! شاید کول نت بازی دیگر کافی باشد...

/ 0 نظر / 71 بازدید