از کتابداری تا کارگری

طی چند روز تعطیل، قید هر آنچه کتاب و مقاله است زدیم و فقط کارگری را تجربه کردیم. تجربه شیرینی بود. از کندن دیوار با کلنگ و تیشه، تا تمیز کردن تمیز و دور ریختن نخاله های ساختمانی تا یادگرفتن تیغه کشیدن دیوار و کمی برق کشی و تماشای جوشکاری. هرچند انرژی زیادی میگرفت به خصوص برای کسی که عادت کرده فقط با صفحه کلید کار کند. ولی تجربه لذت بخش و خوبی بود. آخر شب هم خواندن یک کتاب جذاب درباره زندگی مهاتما گاندی، ساعتی هم بررسی ایمیلها. این کارگری کتابدارانه و بعد هم تماشای سروکله زدن با سعید کوچولوی سابق اول راهنمایی رونده که فردا هم امتحان علوم دارد و هنوز کامل درسش را نخوانده با خاله اش. فارغ از مقاله و همایش و این داستانها!

/ 0 نظر / 62 بازدید