قانون، نظم، برنامه

در منطقه ای که نه کتابفروشی هست و ساعت سازی و در عوض باشگاه پرورش اندام هست و سوپرمارکت و فست فود باید مطمئن شد اهالی آن منطقه به پرورش نیروی فکر و مدیریت زمان و برنامه ریزی کارها و زندگی خود عقیده ای ندارند، اما در منطقه ای که همه اینها کنار هم هست ولی باز قانون گریزی و رفتارهای ضد اجتماعی از مردم سر می زند باید به نقص عملکرد نهادهای دیگر اعم از خانواده، آموزشگاه و کتابخانه های عمومی شک کرد.


/ 0 نظر / 151 بازدید