انتقاد...: نامه وارده

مطلب زيردرگروه خبری مشاهده شده است و ازفردی به نام كتابدار نقاد ميباشد. ما فقط اين مطلب را انعكاس ميدهيم و موضعمان دراين ميان بی طرفی كامل است. تعيين حق بودن يا نبودن سخن ايشان باشما. اميدواريم با اين مطلبی كه ايشان درگروه خبری عنوان كرده اند دوباره بلوا نشود و جنگ (به قول دكترحري) تونميدانی و من ميدانم شروع نشود:

هنگامی که مقاله هرمنوتیک و بازیابی اطلاعات تالیف خانم دکتر نشاط را خواندم و به طور تصادفی مدخل ربط نوشته دکتر نجلا حریری را در دایره المعارف کتابداری مطالعه کردم، متوجه نکات  استنادی شدم که به عنوان یک خوانده حرفه ای وظیفه خود دانستم بیان کنم. متاسفانه مقاله نوشته شده در  شماره 2 مجله اطلاع شناسی توسط خانم دکتر نشاط نمونه بارز عدم رعایت حقوق معنوی مولفان و اصول استناد علمی است که از یک مجله علمی بعید به نظر می رسد. در واقع  تقریبا 40 درصد از مقاله دارای همان جملات و عبارتهای  مشابهی است که در مقاله خانم دکتر حریری استفاده شده است   (برای مثال صفحات 41، 42،34،36 و غیره) . به عبارت دیگر حتی جملات نیز هیچ تغییری پیدا  نکرده اند اما استناد به آنها به منبع اصلی (منبع انگلیسی)  داده شده اند (راحت ترین کار ممکن).
هنگامی که به متنی استناد می شود که خود به متون دیگری استناد کرده است، اگر قرار این است هیچ تغییر در جملات و ساختار جملات داده نشود، مولف باید به منبعی که از آنها برداشت کرده است استناد نماید و نه اینکه فهرستی طویل از استناد به منابع خارجی را بدون زحمت دیدن آنها در آخر مقاله خود بیاورد.
در مورد مقاله مذکور نیز می توان گفت برداشت از یک منبع فارسی دیگر و استناد به منابع انگلیسی آن کاری علمی نیست و می تواند مشکلات معنوی و حتی مفهومی بسیاری در پی داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است سند دوم به درستی از سندهای اول برداشت نکرده باشد و این خود ممکن است از طریق استنادهای متعدد به مقالات دیگر انتقال یابد.
در نهایت باید بگویم هنگامی که مقاله هرمنوتیک در بازیابی اطلاعات را فکر کردم که شاید سهوا اسم خانم دکتر نجلا حریری به عنوان مولف اول از جا افتاده است، زیرا بخشهایی بسیاری از آن بدون کم و کاست از آن استخراج شده است. شاید هم میان ربط و هرمنوتیک فرقی وجود ندارد و من هم بتوانم از طریق استخراج جملات و عبارات از هر دو مقاله بتوانم یک مقاله علمی دیگر تحت عنوان ربط و بازیابی اطلاعات از دیدگاه هرمنوتیک در یکی از مجلات کتابداری چاپ نمایم.

امکانات جديد گوگل برای پژوهشگران

گوگل برای اينکه ازسايررقبای خود دردنيای مجازی عقب نماند به دست و پا افتاده و امکانات جالبی را فراهم کرده است. اين بارسرويس جستجو فقط برای پژوهشگران ازسوی گوگل ارائه شده است. جالب است که ريزش کاذب دراين بخش خيلی کمتر ازجستجوی عامه گوگل است. حتما اين سرويس جديد را امتحان کنيد. همين يک هفته پيش بود که دکترحری درسخنرانی خود گفت: بالاخره اينترنت مجبور ميشود که امکانات خودرا دودسته کند. يکی برای محققان و ديگری برای عامه مردم... به هرحال گوگل برای محققان تقديم به شما.

به زودی...

-دکتر فتاحی دريک قالب پاور پوينت- مقاله خودرا درمورد وب سايتهای کتابخانه های دانشگاهی ارائه کرده اند که اين سخنرانی دريک کارگاه آموزشی برگزارشده است. به زودی بخشهايی ازسخنرانی را منعکس خواهيم کرد.

-وب سنجی موضوع جديد ديگری است که دريادداشتهای آتی به آن خواهيم پرداخت.

غيرممکن ؟ نه ممکن!

دانشجويان در Cybrary ميتوانند از يک متخصص فناوری اطلاعاتی يک رايانه سيارقرض بگيرند و ازآن برای برطرف کردن نيازهای خود استفاده کنند و تا قبل ازتعطيلی کتابخانه آنرا برگردانند.

/ 0 نظر / 75 بازدید