نرم افزارجهت بارگذاری سايت

يکی ازدوستان ما که درگيرپايان نامه شان هستند-درجستجوی يک نرم افزارجهت بارگذاری يا همان داونلود سايتهای کتابخانه های ملی جهان می باشند.ما به ايشان اين سايت را توصيه می کنيم که اين نرم افزارمی تواند کل يک سايت را ذخيره کند و بعد ايشان به صورت غيرپيوسته يا همان افلاين ازسايتها استفاده کند.
http://www.httrack.com
لازم به ذکر است که اين سايت را درروزنامه جام جم يافتيم.محض رعايت کپی رايت.!

/ 0 نظر / 62 بازدید