درگاه يا پورتال-قسمت پنجم

براي طراحي يك درگاه، معياري ديگربه نام مالايونگز وجود دارد كه اين معيارها بيشتر فيزيكي و ساختاري هستند.به برخي ازآنها اشاره ميكنيم:
دسترسي به هرلايه اصلي ازهرصفحه اي با يك كليك ماوس
برخورداري ازپيوندهاي فرامتني- داشتن مخاطبين معلوم- خوانا بودن مطالب-
امكان برقراري ارتباط با مخاطبين- بارگذاري سريع صفحات-درج عنوان و نام سازنده-
توانايي درنمايش دوزبانه- فراهم آوري مطالبي كه براي مخاطبين داراي ارزش افزوده هستند-توجه به جزئيات زيبايي شناختي و ….
توصيه هايي براي ساخت يك درگاه:
برخي ازتوصيه هايي كه دراين مورد شده عبارتند از:
صفحات لازم يك درگاه بايد شامل صفحه ورود براي اخذ اجازه ورود توسط كاربر-صفحه خانگي براي ورود به صفحات اصلي درگاه و صفحه پذيرش براي نمايش اطلاعات كلي باشد.
كارمديريت وب و كارهاي سردبيري درگاه را نبايد دستكم گرفت.
پيش شرط موفقيت هردرگاه، وجود گروه بزرگي ازكاربران وفاداراست.
براي مديريت مطالب زياد ميتوان ازصفحاتي كه داراي فهرست پيوندهاست و ((راهگذر)) يا Hall Way ناميده ميشود استفاده نمود.اين صفحات، دسترسي به محتوا را ازطريق پيوندهائي كه برحسب رده ها ذخيره ميشوند فراهم ميكنند.
براي كمك به كاربران براي دستيابي به مطالب درگاه، ابزارهاي ديگري مانند نقشه سايت و جستجو وجود دارد.اين دو ميتوانند كه به عنوان مكمل يكديگرعمل كنند.
گروههاي مخاطب درگاه و نيازهاي آنان ازقبل بايد مشخص شوند.
پايان
با تشكر ازدكتر عبدالحسين فرج پهلو


/ 0 نظر / 65 بازدید