صبح روز تعطیل

در این جلسه دکتر رضایی شریف آبادی، یک خبر تاریخی را مطرح کرد و آن برگزاری اولین کلاس درس، برای رشته مطالعات آرشیوی در دانشگاه تهران بود. برای اولین بار در ایران چنین رشته ای دایر شده و نکته جالب اینجاست که دانشجویان این رشته هم مجله علمی پژوهشی دارند و هم کتاب و هم پایان نامه های کار شده! نخستین بار است که آرشیو رسماً از کتابداری(علم اطلاعات و دانش شناسی) جدا می شود. سال 1392 هم این رشته در دانشگاه الزهرا ارائه خواهد شد. بعد از این جلسه، به دانشگاه علوم پزشکی واقع در اتوبان همت رفتم.کلاس فناوری اطلاعات برای دانشجویان کتابداری پزشکی بود. البته گویا اسم این رشته شده فناوری اطلاعات سلامت و کسی در دانشکده پیراپزشکی نمیدانست کتابداری پزشکی چه صیغه ای است؟! چون با مصایب فراوان دفتر آموزش و کلاس را یافتم! بعد از اتمام کلاس که حدود ساعت هفت شب بود و هوا هم روشن بود، نیمه جان برگشتم منزل و نتیجه اش یک خواب طولانی در ظهر پنج شنبه، البته نه تا ظهر، بود که احتمالاً باید هر هفته چنین برنامه ای داشته باشیم!

/ 0 نظر / 77 بازدید