معرفی سايت و غيره

سايت کتابدارمعلم را امروز برای شما درنظر گرفتيم.اين سايت برای کتابداران حرفه ای که با کودکان و نوجوانان سروکاردارند طراحی شده است.دراين سايت ميتوان به مقالات تمام متن-مجله کتابدار معلم-مطالبی درباره مديريت-فناوری-سواد اطلاعاتی و غيره دست يافت.اين سايت دارای دستورالعملهايی است که به شما کمک ميکند چگونه ازمواد کتابخانه ای مربوط به کودکان و نوجوانان بيشترين بهره را ببريد.همچنين کتابهای جديد هم دراين سايت معرفی ميشوند. بهتراست از اين سايت ديدن کنيد تا ازامکانات آن بيشتر آگاه شويد.
کتابدارمعلم را کليک کنيد.
tl_logo_main.gif

- اما یک چیز دیگر. آیا میدانید گوگل سرنوشت بسیاری از وب سایتها را عوض کرده است؟ اگر نمیدانید مهم نیست. به اینجا نظر نمایید.
-یکی از امکاناتی که گروه خبری فراهم کرده این است که افراد میتوانند پرسشنامه های پژوهش یا پایان نامه خودرا به گروه ارسال کنند و جامعه بیشتری به پرسشها پاسخ بگویند.نمونه آن کاری که دکتر فتاحی درباره پروژه طراحی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی انجام داده یا کاری که یکی ازدوستان برای پایان نامه اش صورت داده است. به نظرمیرسد که کارجالبی باشد و پاسخگویی سریعتر باشد و امکان تبادل اطلاعات تازه تری هم وجود داشته باشد.

-استخدام كتابدار
شهرداري كرج،يك نفر كتابدار مرد يا زن با مدارك دكترا يا فوق ليسانس يا ليسانس به عنوان متصدي تهيه بولتن استخدام ميكند. براي كسب اطلاعات بيشتر به روزنامه بازاركارشنبه سي خرداد مراجعه نماييد.

/ 0 نظر / 78 بازدید