استخدام كتابداردرشركت ايران خودرو

شركت ايران خودرو، يك نفركتابدار، با تحصيلات ليسانس، آشنا به به word, Excel، مسلط به زبان انگليسي و برنامه كتابخانه اي پارس آذرخش استخدام ميكند.
نشاني: تهران-صندوق پستي: 351-13885 شركت ايران خودرو
متقاضيان بايد ضمن تكميل فرم مورد نظر، اطلاعات شخصي را روي كاغذ A4 به همراه يك قطعه عكس ارسال كنند.
براي تكميل فرم ميتوانيد به سايت ايران خودرو مراجعه كنيد.
-مشكل حقوق كتابداران به زودي حل مي شود
-مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس، آقاي خردمند، ضمن اشاره به قانون جديد اداره كتابخانه هاي عمومي كشور برادامه حمايت جدي ازكتابخانه ها توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد و مژده داد كه به زودي، معضل پرداخت حقوق كتابداران حل ميشود. معاون ايشان آقاي بياتي، برتجهيز كتابخانه هاي استان فارس به شبكه رايانه اي درجهت ارتقاي سطح خدمات دهي به اعضا تاكيد نمود. وي ازكاهش شش درصدي اعتبارات درسال 83 خبرداد وگفت علي رغم اين كمبود، مشكلي نخواهيم داشت.
منبع: روزنامه خبرجنوب
logo.jpg
- تا به حال راجع به كتابخانه هاي كشورهاي اميرنشين و به طوركلي كتابداري اعراب، اطلاعات اندكي داشته ايم و درمجامع بين المللي كتابداري و اطلاع رساني، ازآنها تحركي نديده بوديم. دركشورمصر ،وب سايتي طراحي و راه اندازي شده است كه يك درگاه براي معرفي كتابخانه هاي كشورهاي عربي و خدمات آنهاست. عنوانش هم اين است:
البوابه العربيه للمكتبات والمعلومات
جالب است كه نشاني سايت را Cybrarians نام گذاشته اند. پس اگرعربي بلديد و تمايل به آگاهي درمورد كتابخانه هاي عربي داريد، روي عنوان سايت كليك نماييد.
- یک خبردیگر اینکه همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت دانشجویی درشهریورماه-هشتم-دردانشکده مهندسی دانشگاه شیرازبرگزارمیشود.میتوانید برای اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه شیراز مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 74 بازدید