دهان گلخانه فکر است

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در سال 85 نيز 9 عنوان کتاب به خط بريل منتشر مي کند. کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان انتشار کتاب هاي بريل را از سه سال پيش آغاز کرده است. کتاب هاي بريل در کشور تا پيش از فعاليت کانون به صورت تک نسخه اي تهيه مي شد. به اين ترتيب که هر نهادي کتاب هاي خاصي را انتخاب کرده و آن را به صورت تک نسخه اي منتشر مي کرد و در آرشيو خود قرار مي داد. اين کتاب ها هم شمارگان و هم موضوع محدودي داشت و بيشتر در حوزه آموزش موسيقي و ... بود. با ورود کانون به اين بخش اين کتاب ها در تيراژ وسيع تري انتشار يافت. در اين کتاب ها داراي تصاوير برجسته اي است که نابينايان مي توانند آنها را لمس کنند و در عين حال در صفحه مقابل اين کتب همان مطالب براي بچه هاي بينا درج مي شود و با اين کار نابينايان مي توانند در حضور خانواده به مطالعه اين کتابها بپردازند و بالطبع اين کارمي تواند به ياد گيري بهتر و بيشتر بينجامد. گروهی از شعرا مجموعه کتاب هاي مستقلي را با عناوين عروسي،بازي،نيايش و تولدمنشرکرده اند .افسانه شعبان نژاد ،مصطفي رحماندوست،شکوه قاسم نيا،بابک نيک طلب،اسدالله شعباني و جعفر ابراهيمي اعضاي اين تيم را تشکيل مي دهند. ََمتن کامل در ميراث فرهنگی
کتابداران اصفهان
.بلاگ انجمن کتابداران شاخه اصفهان نيز راه اندازی شد. برای اين عزيزان نيز آرزوی موفقيت داريم.
همايش کتابدارانه
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور هفتمين همايش کتابداری خود را از يکشنبه هفته آينده در شيراز برگزار می کند. احتمال دارد که اين همايش را به طور کامل پوشش دهيم.
چه کتابی برای چه سنی؟
انتخاب كتاب براي كودكان و نوجوانان بايد براساس روانشناسي رشد صورت گيرد، ولي متاسفانه اين مقوله هنوز در جامعه‌ي ما جا نيفتاده است. بايد دقيقا مشخص شود كه كتاب مربوط به چه گروه سني است؛ بايد دانست كه در آن گروه سني، كودك چه شرايطي را داراست و از نظر روانشناسي در چه مرحله‌اي از رشد قرار دارد و به چه چيزهايي نياز دارد و كتاب تا چه حد در ا نتقال آن اطلاعات تواناست. در گروه‌هاي سني پايين‌تر يعني گروه‌هاي سني الف، ب و ج اين ويژگي نقش اساسي دارد، چراكه در اين گروه‌هاي سني كودك دوره‌اي از زندگي را طي مي‌كند كه در واقع تخيل نقش اساسي را در آن ايفا مي‌كند. به عبارتي در اين دوران كودك به واسطه‌ي تخيلش زندگي را سپري مي‌كند. نويسنده‌اي موفق‌تر است و كتابي با ارزش‌تر است كه نويسنده توانسته باشد از دريچه‌ي نگاه كودك به دنبال كودك نگاه كند؛ متاسفانه اين موضوعي است كه كمتر در كتاب‌هاي كودك ما لحاظ مي‌شود... دنباله این مطلب را در ایسنا بخوانید.

/ 0 نظر / 97 بازدید