اين هم كه جوابي ننويسند جوابي است

چندي پيش در آخرين شماره خبرنامه انجمن، نامه سرگشاده دانشجويان دانشگاه شيراز به مسئولان ارشد اين دانشگاه در خصوص اعتراض يك غيركتابدار بر راس هرم كتابخانه ميرزاي شيرازي چاپ شده بود. همگي از محتواي نامه با خبريد چون در وبلاگ اطلاع رسانان شيراز منتشر شده بود. فقط چند سطر آخر مجدداً سبب جلب توجه شد و بي اختيار انسان را به ياد اين شعر مي اندازد كه:
صدنامه نوشتيم و جوابي نشنيديم اين هم كه جوابي ننويسند جوابي است! آخرين سطر نامه به اين شرح بود: درنهايت ما امضاكنندگان، مصرانه از هيئت مديره دانشگاه شيراز تقاضاي تجديد نظر در انتخاب رياست كتابخانه هاي اين دانشگاه و بازگرداندن اين پست به دست متخصصان كتابداري واطلاع رساني را داريم. لازم به ذكر است كه از آن تاريخ، حدود چهار ماه گذشته و هر روز كتابداران و دانشجويان كتابداري دانشگاه شيراز شايد رويدادهاي عجيب و غريب در كتابخانه ميرزا بوده اند كه نشان از خيلي موارد دارد! مديريت چشم بسته و غيره…
تناقض آشكار
مدير غيركتابدار يكي از كتابخانه هاي دانشگاهي كشور اظهار داشته است: لازم نيست كه مدير كتابخانه يك فهرست نويس خوب، امانت دهنده ماهر كتاب و يا يك جستجوگر زبردست در پايگاههاي اطلاعاتي باشد او بايد با روند كلي كتابخانه آشنايي داشته باشد. مدير بايد قبلاً يك استفاده كننده خوب كتابخانه باشد. فرصت كافي براي امر مديريت داشته باشد.
اين حرف يك تناقض آشكار است. شايد مدير كتابخانه لازم نباشد كه خودش كار فهرست نويسي و جستجو در پايگاهها و امانت دادن كتاب را شخصاً انجام دهد اما حتماً تا وقتي تحصيلات كتابداري نداشته باشد نمي تواند تفاوت فهرست نويسي كتاب را از فهرست مندرجات تشخيص دهد. هرگز نخواهد فهميد كه رده بندي و شماره هايي كه روي كتابها نهاده اند براي زيبايي آنها نيست بلكه هدفمند بوده است. تا وقتي كه خودش در پايگاههاي اطلاعاتي جستجوي ماهرانه نكرده باشد نمي تواند بفهمد نيازاطلاعاتي يعني چه، اشتراك پايگاه اطلاعاتي چه اهميتي دارد. به نظر مي رسد كه همين تفكرات بسته سبب مي شود تا عده اي تصور كنند مديريت كتابخانه امري بسيار سهل و بي دردسر و پربركت(!) است. اگر اينطور است مشهدي عباد(قبلاً كربلايي قاسم بود) هم كه مرتباً از كتابخانه …. استفاده مي كند مي تواند در آينده مدير خوبي براي كتابخانه باشد.
ادامه سخنراني هاي هفته پژوهش
از اينكه در انعكاس خلاصه سخنراني هاي هفته پژوهش در اهواز تاخير داشتيم عذرخواهي مي كنيم. اين بار خلاصه سخنراني دكتر فرج پهلو.
سخنراني دكتر فرج پهلو درباره برنامه ريزي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني بود.
دكتر فرج پهلو بيان داشت: برنامه ريزي وظيفه اوليه و بنيادين هر مدير كتابخانه است. برنامه ريزي فرايند گام به گام اجراي فعاليتهاي مختلف در هر نهاد است. با توجه به اهداف كلي سازمان، تعيين پيشاپيش فعاليتها و از پيش نگريستن به آينده از عناصر مهم برنامه ريزي مي باشد. اكاف، عناصر برنامه را اهداف، وسائل، منابع، كنترل و روش پياده سازي مي داند. در برنامه ريزي رويكردهاي مختلفي وجود دارد كه به طور كلي به دو نوع سنتي و نوين تقسيم مي شود. در رويكرد سنتي، پايان طراحي برنامه، سكون بعدي را به همراه دارد. در رويكرد نوين، پويايي، كليت گرايي و نگرش سيستمي وجود دارد. برنامه پايان يافته تلقي نمي شود بلكه شروعي براي يك برنامه ديگر است. به رويدادهاي آينده توجه سيستماتيك مي شود. دربرنامه ريزي بايد اهداف و مقاصد بلند مدت را در نظر گرفت. نوعي از برنامه ريزي به نام برنامه ريزي راهبردي وجود دارد كه برنامه اي گسترده جهت دستيابي به اهداف سازمان، تعيين سياستها و برنامه هاي اجرايي مي باشد. ويژگيهاي آن به ترتيب زير است: دائماً روزآمد مي شود. به موضوعات روزمره توجه مي كند. فرصتها و تهديدها را تجزيه و تحليل مي كند. راهكارهاي مختلفي را جهت رسيدن به اهداف پيشنهاد مي كند. ما نياز به تمركز بيشتر در برنامه ريزي ها و مديريت كتابخانه هاي خود داريم. مديريت و برنامه ريزي در كتابخانه هاي عمومي، چندان پذيرفته شده نيست. نمود مديريت و برنامه ريزي دركتابخانه هاي تخصصي بيشتر است و اين كتابخانه ها در بسياري از موارد، پيشرو و مبدع هم بوده اند و ورود بسياري از فناوريها به كتابخانه ها ابتدا توسط كتابخانه هاي تخصصي صورت گرفته است. در كتابخانه هاي دانشگاهي كشور شاهد مديريت كلاسيك هستيم. در دو سوم كتابخانه هاي دانشگاهي كشور مديريت غير متمركز وجود دارد. هر كتابخانه اي راه خود را طي مي كند. بايد سياست واحدي در اين مورد اتخاذ شود. عدم پايبندي مديران به خط مشي در كتابخانه هاي پراكنده باعث عدم اجراي بسياري از برنامه ها مي شود. بنابراين بايد مديريت كتابخانه ها بايد رو به تمركز گام بردارد... ادامه دارد.
وبلاگ انجمن کتابداران فارس
انجمن کتابداران فارس هم وبلاگ خودرا راه اندازی کرد و فعالیتهای خود را از طریق منعکس می کند. برای افراد فعال در این انجمن آرزوی توفیق داریم.
شبکه های کتاب در ايران
به همت کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولژی در شيراز و شرکت پارس آذرخش " شبکه ملی کتابشناختی کتابهای ایران " با هدف تامین نیازهای پژوهشگران، دانشجویان، کتابداران، اعضای هیات علمی و ... راه اندازی شد.

/ 0 نظر / 72 بازدید