آرشیو کمرنگ، آرشیو پر رنگ

روز شنبه 21 خرداد سومین همایش ملی آرشیوی در ساختمان گنجینه اسناد برگزار شد. لیکن این بار به جای دو روز، یک روز کامل به این همایش اختصاص داشت. روال دو سال قبل بر این بود که این همایش، روز ملی اسناد یعنی روزهای 19 و 20 اردیبهشت برگزار شود. اما به ناگاه این روز، به برخی دلایل حذف شد. یکی اینکه هیچ سازمانی نیست که متولی اسناد باشد، حتی آرشیو ملی ایران! و دلیل دیگر اینکه وقتی روز کتابدار داریم، روز آرشیویست میخواهیم چه کنیم؟! پس این دو را یکی می گیریم! دلایل دیگرش هم به ما مربوط نیست دیگر! با این حال، برگزارکنندگان همایش، با توجه به این امور و نیز تداخل با نمایشگاه کتاب تهران، تصمیم گرفتند در روز جهانی آرشیو که 19 خرداد است، با دو روز تأخیر که البته به خاطر تعطیلات آخر هفته بود، این همایش را سرپا و پابرجا نگهدارند. معمولاً آرشیوها و آرشیویستها کمتر از کتابخانه ها و کتابداران، رسانه ای هستند و همین امر سبب شده که خیلی کمرنگ باشند، کمتر از سوی مخاطبان مورد توجه قرار بگیرند و بیشتر در انزوا واقع شوند. برگزاری چنین نشستها و همایشهایی ضمن کمک به آرشیوها در خروج از انزوا، موجبات تعامل بیشتر بین آرشیویستها و تبادل تجربه بین آنها را فراهم می آورد. چون آرشیویستها بر خلاف کتابداران، هنوز انجمنی ندارند که بتوانند در لوای آن به فعالیتهای علمی بپردازند و حداقل ماهی یک بار در کنار یکدیگر گردآیند و با هم در ارتباط باشند.

برگزاری همایش آنهم در سطح ملی کار ساده ای نیست چه برسد به اینکه در حوزه ای باشد که هنوز رشته آکادمیک آن در کشور نیست و دانش آموخته حوزه مطالعات آرشیوی هم وجود ندارد. در هرصورت برگزاری این همایش و نظایر آن، کمک شایانی به پویا نگهداشتن و به سمت تحول رفتن آرشیوها و آرشیویستهای ایرانی می کند و شایسته است که به برگزارکنندگان آن، خسته نباشید گفته شود. نکته تأمل برانگیز در همایش سوم، حضور حداکثری کتابداران و حداقلی آرشیویستها در ارائه مقالات بود و به قول سرهنگ فرامرزی، رئیس پژوهشکده اسناد دفاع مقدس، سایه کتابداران خیلی پر رنگ تر از آرشیویستها بود. البته این که کتابداران علاقه مند به برقراری ارتباط با آرشیوها و آرشیویستها و غور در این حوزه هستند، امری پسندیده است لیکن، از سوی دیگر، باید نگران این قضیه بود که چرا آرشیویستها کمتر به مبانی نظری و آکادمیک توجه نشان می دهند، از آن گریزان هستند و بیشتر درگیر کارهای عملی و حرفه ای هستند؟ در حالی که به قول آقای دکتر رضایی شریف آبادی آنها میتوانند تجربیات خود را با مفاهیم دانشگاهی تلفیق کنند و به توسعه این حوزه کمک نمایند. به نظر می رسد کم کم زمان مستقل شدن آرشیو از حوزه کتابداری و توسعه تخصصی آن فرا رسیده است. در شرایط حاضر که هنوز دچار فقدان دانش آموخته و متخصص حوزه مطالعات آرشیوی هستیم، انجمن کتابداران ایران و نیز ادکا با توجه به تجاربی که در برگزاری کارگاهها، نشستها و همایشهای گوناگون کتابداری و اطلاع رسانی دارند می توانند بالهایی باشند که به آرشیویستها و سازمانهای آرشیوی کمک کنند تا از سایه نشینی خارج شوند و بیش از پیش به تقویت بنیانهای علمی و نظری و بعضاً تجربی آرشیویستها بپردازند.

 

/ 0 نظر / 66 بازدید