تابستانی پر از کتاب

از زمان آغاز تعطیلی دو هفته دانشگاهها تا کنون فرصت شد کتابهای متعددی را بخوانم. یکی دو کتاب زندگی نامه، کتاب تنور هوشو، کتابی به  اسم در راه، و اخیراً کتاب خاطرات بانوی اول سابق فرانسه در دوره زمامداری فرانسوا اولاند. این آخری را از شهر کتاب فرشته خریدم و هنوز تمامش نکردم. واقعاً کتاب خواندن یک مود خاص می خواهد. اگر در آن مود باشی دوست داری تمام روز را بخوابی و کتاب بخوانی! اگر هم در مودش نباشی که دیگر هیچ! فعلاً در مود خواندن هستم تا ببینیم چه خواهد شد!

/ 0 نظر / 108 بازدید