گفت وشنودي با دكتر ناهيد بني اقبال ، كتابدار( قسمت اول)

exportImage.asp?s=cano&i=11024546&w=200&h=196

حتما شما خانم بني اقبال را مي شناسيد. نام ايشان، حداقل براي ما، با كتاب زبان تخصصي
رشته مان گره خورده است. روزنامه جام جم گفتگويي را با ايشان انجام داده كه ما آن را در دو قسمت به شما ارائه مي كنيم…
باي بسم الله :
ناهيد بني اقبال نمي خواست كتابداري بخواند ، اما رشته روش آموزش انگليسي (به عنوان زبان دوم) در سالي كه او قصد ادامه تحصيل داشت ، ايجاد نشده بود. توصيه دوستانش او را تا مقطع دكتري برد، ولي بعدها 10سال از عمرش را صرف همان رشته دلخواهش كرد؛ اگرچه پيوسته در تخصص كتابداري اش گنجيده و با مقاله ها و آثاري پوست انداخته است.
درخصوص آموزش زبان انگليسي به كتابداران دكتر معتقد است هميشه حمايت الهي شامل حالش بوده او اكنون رئيس كتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسي است. درضمن به علت طولاني بودن مصاحبه، آن را بخشهايي ازآن را حذف كرده ايم .متولد كجايين؟
بيرجند .
يكي از ترانه هاي محلي؟
از اينجا تا به بيرجند سه گداره / گدار اولي سنگ و سفاله / گدار دومي مخمل بپوشم / گدار سومي ديدار ياره
اگه به جاي شيرازه كتاب بودين؟
خيلي حقير بودم.
مگه شيرازه حقيره؟
بله ؛ درون كتاب خيلي معتبرتره.
تعبيرتان از جلد كتاب؟
ظاهر آدم.
خود كتاب؟
درون آدم ، مغز - تفكر .
واژه ها؟
نگاه ما.
عنوان كتاب؟
صورت ما.
مهمترين نكته كتاب؟
پيامش.
قيمت كتاب؟
چيزي كه اگر دولت كمك كنه و ارزون تر بشه ، كتابخون بيشتر مي شه.
كتاب بي شابك؟
هيچي ؛ فاجعه اي رخ نمي ده.

/ 0 نظر / 157 بازدید