ایفلا نوشته هایم


هفته پیش به طور کامل در کنگره ایفلا 2018 در مالزی بودم. یکی از دانشجویان خوبم لطف کرد و با پشتیبانی او در خبرگزاری تسنیم یادداشتهای سفرم منتشر شد. لینک این یادداشتها را د راینجا با شما به اشتراک می گذارم.

ایفلا نوشت های یک کتابدار، قسمت اول

ایفلا نوشت های یک کتابدار، قسمت دوم

ایفلا نوشت های یک کتابدار، قسمت سوم

/ 0 نظر / 187 بازدید