جای خالی کتابداران در باغ کتاب

بعد از ماهها فرصتی پیش آمد تا دست ملیکا جان را بگیریم و ببریمش باغ کتاب. خیلی بهش خوش گذشت. کارکنان بخش کودکان کم بودند و بندگان خدا مرتب باید حواشان به بچه ها می بود و از این غرفه به غرفه دیگر می رفتند. بهشان حق می دهم کارشان دشوار است. ملیکا جان ساعتی را در بخش فکر بازی، سپری کرد و بعد گردشی کوتاه دور دریاچه هنر داشتیم. در هنگام پیاده روی کنار دریاچه، با همسرم درباره مفهوم خدمات و خدمت رسانی به مراجعه کننده صحبت می کردیم. خلاصه بحث این بود که جای خالی کتابداران به خصوص کتابدارانی که با ادبیات کودک و نوجوان آشنایی کامل دارند در قسمتهای مختلف باغ کتاب که به کودک و نوجوان مرتبط است احساس می شود. کتابدارانی که بتوانند مراجعه کننده را با دانش و تخصص خود راهنمایی کنند و بتوانند با صبر و حوصله با کودکان و نوجوانان همراه باشند. یا حتی خدمات ویژه ای در باغ کتاب پیش بینی شود. مثلاً کسانی که تعداد مشخصی کتاب بخرند می توانند از تسهیلات ویژه ای استفاده کنند مثل رایگان بودن برخی خدمات یا بازیها برای بچه ها. هم روی فروش کتاب اثر می گذاشت و هم مراجعه کننده احساس رضایت بیشتری می کرد. هیچ وقت از به کار گرفتن کتابداران در مجموعه های فرهنگی و علمی ضرر نمی کنیم.

/ 0 نظر / 66 بازدید