هنوز جا نیفتاده محو شد!

مسافران حرفه ای قطار، حتماً در ایستگاههای راه آهن، شاهد طرح کتاب در سفر بوده اند. طرحی که در آن، مسافران قادر بودند برای مطالعه در ایستگاه راه آهن یا خود قطار، کتابی را از بین کتابهای موجود در نمایشگاه، به امانت بگیرند، هزینه اش را پرداخت کنند و پس از مطالعه در همانجا یا در ایستگاه مقصد آن را استرداد کنند و مبلغ پرداختی را پس بگیرند. بگذریم که عناوین کتابها را که نگاه می کردید چنگی به دل نمیزد و بیشتر موضوعات آن در محدوده کتابهایی نظیر مردان مریخی.. و غیره و به طور کلی کتابهای زیاده از حد تصور، عامه پسند بود  و شاید بتوان گفت درصد بسیار ناچیزی با سلایق، علایق و ذائقه همه مردم مطابقت داشت، لیکن شاید کمترین فایده این قضیه، وجود عنصری به اسم کتاب در مقابل دیدگاه مسافران بود. چیزی که به نظر می رسد تقریباً از زندگی مردم خارج شده و کمتر رغبت به سوی آن می رود. دو سه هفته ای می شود که خبری از این غرفه های کتاب نیست و حتی استندهای مربوط به این طرح نیز، برچیده شده است. چه در ایستگاه مبداء و چه در ایستگاه مقصد. شاید متولیانش به این نتیجه رسیده اند نبودن به از خوب نبودن!(بدون سوگیری)

/ 0 نظر / 67 بازدید