كتابداران و ارتباطات علمي

مدارس كتابداري و اطلاع رساني، چگونه كتابداران دانشگاهي را براي تحولات ايجاد شده درارتباطات پژوهشي، آماده مي كنند؟ دراين مقاله، براين مقاله تاكيد شده كه ابتدا بايد ارتباطات پژوهشي تعريف شود و نقش كتابداران دراين روابط معين گردد. نتيجه اي كه گرفته شده اين است كه با توجه به دوره اطلاعاتي نوين، بايد بر نقش و مفهوم كتابخانه هاي ديجيتالي و نيز دسترسي رايگان تاكيد بيشتري شود. اين دومفهوم درارتباطات نوين پژوهشي اهميت فراواني دارند وبايد به آنها توجه شود؛ به دليل اينكه پژوهشگران دردرجه اول بايد به سرعت و سهولت به منابع مورد نياز دسترسي داشته باشند و دردرجه دوم، منابع اطلاعاتي به گونه اي دردسترس پژوهشگران قراربگيرد كه هزينه اي براي آنها دربرنداشته باشد.
براي ديدن مطلب اينجا را كليك كنيد. مطلب مرتبط به آن هم تحت عنوان تاثير دسترسي رايگان دراينجاست.
موسم گل و ترك مي
اخيرا بحثي مطرح شده است كه كتابداران داراي يك منشور اخلاقي باشند كه براساس آن به مراجعه كنندگان خدمت رساني كنند و به قول معروف يك قسم نامه داشته باشند. البته داشتن اين منشوررا نه تكذيب و نه تائيد ميكنيم؛ ولي به هرحال بايد درنظر گرفت كه براي انجام هركاري بايد سلسله قوانيني داشت و براساس آن فعاليت كرد كه البته اين قوانين به صورت مطلق نميتوانند باشند و براساس مقتضيات و شرايط زماني تغييري درآنها ايجاد ميشود. كتابداران همانند ساير مشاغل خدماتي، حرفه اي و علمي، داراي قوانيني منسوب به خود هستند كه براساس آن قوانين به مراجعان خود خدمت رساني ميكنند. قوانيني كه كم وبيش با آنها آشنا هستيم. برخي ازآنها مكتوب هستند وبرخي نانوشته اند و صرفا براساس گفت و شنودو به صورت شفاهي مطرح و اجرا ميشوند. زماني كه فردي به عنوان يك كتابدارتحصيل كرده، چه دربخش خدمات فني وچه دربخش خدمات فني مشغول به كارشد، بايد اين مساله درذهنش ملكه شود كه همواره حق با مراجعه كننده است، حتي اگرمثلا درآوردن كتابي تاخيركرده باشد. كتابدار، بايد به گونه اي با مشتريان خود برخورد داشته باشد كه به قول معروف، توقع را درمشتري بالا ببرد كه درمراجعات به مراتب، بيشتر و بهترو بابرخورد گشاده تر، به كمك وي بشتابد. تهيه منشور اخلاقي يا هرنوع قانون مكتوب، ايده مناسب وتا حدي اصول گرايانه اي است و زماني ميتواند مؤثرباشد كه كتابدار به اخلاق حرفه اي كه همان جلب مشتري است پايبند باشد وداراي ضمانت اجرايي باشد. مسئوليت پذيري، داشتن وجدان كاري، تعهد كاري و امثالهم مواردي هستند كه كتابداران بايد به هنگام فعاليت آنهارا درنظر داشته باشند. كتابدار، داراي موقعيت حساسي است كه هرگونه كم كاري يا بدرفتاري وي با مشتريان سريع درك و باعث زده شدن آنها ازكتابخانه ميشود. درهرحال، درشرايطي ميتوان قوانين اخلاقي را تهيه كرد كه دردرجه اول خود كتابداران به اخلاقيات حرفه اي پايبند باشند نه اينكه به عنوان مثال دائما به گوشي تلفن، پايبندي داشته باشند! و درمرحله بعد كتابدارانه آن طرف تر نسبت به مشتريان كتابخانه، انعطاف پذيرباشند تا ازسوي آنها به سادگي پذيرفته شوند. به هرحال بايد ذكر شود كه دارا بودن چنين منشوري، لازم است اما كافي نيست و نيازمند تعهدجدي كتابداران به آن ميباشد…
nl-logo.jpg
سمینار فناوری اطلاعات درکتابخانه ملی ایران
سيدكاظم موسوي بجنوردي در اين سمينار گفت: مهمترين مساله در كتابخانه ملي ايران آموزش، تعامل و ايجاد ارتباط قوي بين حوزه‌هاي مختلف است.
وي تصريح كرد: براي ادامه تكميل ساختمان كتابخانه ملي ايران بودجه خاصي در رديف سال آينده اختصاص يافته است.
او ادامه داد: ساختمان سازمان اسناد به لحاظ ساخت مشكلي نداشته، مراحل ساخت ساختمان گنجينه نيز به اتمام رسيده و بتدريج تجهيز مي‌شود.در اين سمينار همچنين دكتر فيروز آبادي، مشاور رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران گفت: تحقيق بر روي مفاهيم خدمات جديد سازمان،‌بومي سازي تكنولوژي‌هاي ‌OCR ، كتابخانه ديجيتال،‌ مفاهيم جديد اطلاع رساني و تدوين استراتژي سازمان از جمله وظايف دفتر فناوري اطلاعات است. ادامه در ایسنا.
bsy_050.jpg
سومين همايش بين المللي كتاب

اين همايش توسط دانشگاه آكسفورد بروكس(Brookes) برگزارميشودودامنه گسترده اي ازمسائل مربوط به كتابها را دربرمي گيرد. موضوعات اين سمينار شامل گذشته و آينده نشر، كتابخانه ها، سواد اطلاعاتي و يادگيري درجامعه اطلاعاتي ميباشد. روزهاي برگزاري اين همايش، 11 تا 13 سپتامبرسال 2005 ميباشد

چند لحظه با كتابدار برگزيده كشور
كتابداران دركتابخانه ها نقش راهنمايان افراد را درجهت آشنايي آنها با موضوعات و كتابهاي مورد علاقه شان دارند. ارتباط نامناسب كتابدار با مراجعه كننده ميتواند به قطع رابطه هميشگي وي با كتابخانه منجر شود. كتابها دوستان خاموش گويايي هستند كه انس با آنها انس با زيبايي هاست.
مطلب فوق نقل قولي بود ازآقاي مؤيدشريف محلاتي كه امسال به عنوان كتابداربرگزيده كشور انتخاب شد. وي داراي مدارك دانشگاهي دررشته هاي ادبيات فارسي و جامعه شناسي مي باشد و سالها رياست كتابخانه عمومي دستغيب درشيراز را برعهده داشته است. ايشان مديركل فرهنگ و ارشاد فارس هم بوده اند و درسال 74 هم به عنوان كتابدار نمونه برگزيده شدند. وي متعقد است كه متاسفانه كتابخانه دركشورما فقط درروزهاي امتحانات دانش آموزان مورد استفاده قرارمي گيرد، درحاليكه بايد درزمينه ارزش كتاب و مطالعه به اين گفته حكيم سنايي استناد كرد كه: همنشيني به ازكتاب مخواه كه چنين همدمي نه رنجيد و نه برنجانيد. محلاتي ورود فناوريهاي نوين را كتابخانه ها امري اجتناب ناپذيرخواند ولي درعين حال گفت: به مطالعه و ورق زدن دستي صفحات كتاب عادت كرده ام. چرا كه اينگونه خواندن، روح انسان را متعالي ميسازد.
محلاتي استفاده ازسيستم بازدركتابخانه ها را منوط نهادينه شدن اين فرهنگ درميان مراجعان دانست و گفت: شايد استفاده ازسيستم بسته، بي روح باشد ولي تا پذيرش فرهنگ سيستم باز و ورود مراجعان به كتابخانه ها، كاربردي تراست و حداقل جاي كتابها درقفسه ها تغيير نميكند. وي اظهار اميدواري كرد كه فرهنگ مطالعه و مراجعه به كتابخانه ها بين مردم رواج يابد. محلاتي، داراي تاليفات و مقالات متعدد است كه البته بيشتر درحوزه ادبيات ميباشند. گفتني است كه ايشان برادر آقاي مظفرالدين محلاتي ميباشند كه سالها پيش دربخش كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز، به تدريس مشغول بوده اند.
ده پايگاه اينترنتي برتر
شوراي عالي اطلاع رساني با ارسال نامه اي براي بخش هاي مختلف دولتي، خواستار ارائه طرحها و فعاليتهاي چند رسانه اي شد. درجشنواره دولت الكترونيك درسالن دستگاههاي دولتي، براساس ارزيابي داوران و نظرات بازديد كنندگان، افراد ميتوانند با مراجعه به اين سايت، ده پايگاه اينترنتي دولتي برتر را معرفي كنند.
غلط گيری پسربچه 12 ساله از دايرة المعارف بريتانيکا
لوسيان جورج، 12 ساله، ساکن شمال لندن، متوجه پنج غلط در بريتانيکا در دو رشته مورد علاقه اش، "اروپای مرکزی" و "حيات وحش"، شد و طی نامه ای از بريتانيکا ايراد گرفت. ويراستار کتاب طی نامه ای "به خاطر اشاره به چندين غلط و مطالب گمراه کننده" از لوسيان جورج تشکر کرد. لوسيان هفته ای چند ساعت از وقتش را صرف خواندن اين دايرة المعارف 32 جلدی می کند. او يک روز متوجه شد يکی از مدخل های دايرة المعارف می گويد که شهر "چوتاين" که محل وقوع دو نبرد ميان لهستانی ها و نيروهای امپراطوری عثمانی بود، در مولدووا قرار دارد. بقیه ماجرا را درسایت بی بی سی دنبال کنید.

/ 0 نظر / 63 بازدید