اسكن كردن كتيبه هاي باستاني

exportImage.asp?s=cano&i=10727189&w=245&h=256
موزه بريتانيا با استفاده از شيوه اسكن ليزري،نمونه هاي ديجيتال ازكتيبه هاي سفالي شكننده مربوط به دوران باستان درعراق درست كرد. اين كار شبيه فتوكپي است،ولي ميليونها بارقوي تر.پس ازاسكن كردن شي مورد نظر،يك تصوير سه بعدي درست مي شود كه مي توان آن را درسايت اينترنتي نهاد.بدل سازي ازروي اين كتيبه ها،با استفاده ازشيوه سنتي قالب گيري سالها طول مي كشيد، ولي با شيوه جديد ليزري، ظرف چند هفته اين كار صورت مي گيرد. اغلب نوشته هاي اين كتيبه ها را فرهنگ لغات،داستانهاي تحليلي و فهرست محصولات زراعي است.
منبع : روزنامه آفتاب يزد، شنبه 17خرداد1382.

/ 0 نظر / 87 بازدید