فهرستهاي رايانه اي،ابزارآگاهي ازمنابع كتابخانه اي

سريع ترين را جهت اطلاع ازموجودي هركتابخانه اي رجوع كردن به فهرست منابع آن كتابخانه است. اين فهرستها معمولا به صورت چاپي و الكترونيكي توليد مي شوند. امروزه بخشي ازسايت كتابخانه ها،به فهرست منابعي ازقبيل كتاب،مجله،پايان نامه،مقاله و … تخصيص يافته است كه مي توان آنها را ازطريق فهرست هاي رايانه اي مشهور بهOPAC(Online Public Access Catalog) جستجو كرد.
فهرستهاي رايانه اي شامل اطلاعات كتابشناختي منابع ازقبيل عنوان منبع،نام پديدآور،ناشر،محل نشر،تاريخ نشر،موضوع،شماره راهنما و… هستند. با توجه به اينكه اكثر كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي دنيا داراي سايت الكترونيكي هستند، مي توان ازهمان طريق به فهرست رايانه اي آنها دست يافت.
Gateway to Library Catalogs
http://lcweb.loc.gov/z3950

اين سايت كه توسط كتابخانه كنگره ايجاد شده، راه دسترسي به فهرست بسياري ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني درآمريكاست و اطلاعات كتابشناختي جامعي ازمنابع اطلاعاتي هركتابخانه را دراختيار علاقه مندان مي گذارد.


درآينده ازاين فهرستها بيشتر خواهيم گفت. درضمن منبع اين مطلب، نشريه ((تازه هاي اطلاع رساني و اطلاع يابي)) متعلق به كتابخانه آستان قدس رضوي مي باشد.

/ 0 نظر / 75 بازدید