خستگی که باقی ماند...

دیروز همایش ماهانه ای دیگر از مجموعه همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در کتابخانه ملی با موضوع شبکه های اجتماعی و کتاب و کتابخانه، برگزار شد. همه چیز داشت خوب پیش میرفت. حدود چهل و هفت نفر هم سالن هشتاد نفری را با حضور خود پر کرده بودند. اوو را هم راه انداختیم. آقای احسان محمدی و چند نفری از دیگر دوستان آنلاین بودند و به طور مستقیم در حال تماشای برنامه بودند. بحث به قدری جذاب شده بود که آقای محمدی نیز خواستند در بحث هنگام پرسش و پاسخ شرکت کنند. ما نیز مجبور بودیم مثل بچه های شیطان مرتب، لب تاب را چک کنیم که مبادا ارتباط قطع شده باشد و از اول ارتباط را برقرار کنیم. سخنران بیچاره هم هی حواسش پرت میشد! چون از این ور تریبون تا آن ور ورجه ورجه میکردیم و حواسمان به قطع نشدن اوو بود. اما...یک اتفاق باعث شد دیگر مثل انسانهای متمدن بنشینیم و از سخنرانی ها استفاده کنیم! یادمان نبود که مدت زمان استفاده از اینترنت دو ساعت است و دو ساعت ما پر شده! خلاصه اینترنت قطع شد و ارتباط آنلاین هم که هیچ! گل بحثها رسیده بود که آن چند نفر مخاطب آنلاین را هم از دست دادیم. فکر اینجا را نکرده بودیم. از جلسات بعد، باید درخواست بدهیم مدت زمان استفاده از اینترنت را یک ساعت بیشتر داشته باشیم. به هرحال، با این همه بالا و پایین پریدن، تنها خستگی بود که ماند و دیگر هیچ...

/ 0 نظر / 112 بازدید