عذرخواهی ازکتابداران فردا و چند خبر

 

به دليل اشکالات فنی که اين سايت ايجاد کرده بود نتوانستيم دربروزکردن آن موفق باشيم.ازاين بابت ازهمگی عذرخواهی ميکنيم.اما چند تا خبرتازه...

  • اول اينکه هفته گذشته-چهارشنبه-دانشگاه الزهرا پنجمين همايش خودرا تحت عنوان دروس کتابداری : ديدگاه انتقادی... برگزارکرد که به زودی برترين مقاله را البته چکيده مقاله- منعکس ميکنيم.دراين سمينار پيشنهادهای زيادی درباره تغييرمحتوای دروس کتابداری و اطلاع رسانی داده شد و نيز مسائلی چون استفاده ازفناوری اطلاعات دردروس کتابداری و اطلاع رسانی و به روزبودن دانش اساتيد مطرح شد. ما اميدواريم که اين بحثهايی که درآن سمينارشد ضمانت اجرايی داشته باشد و صرفا ذکر مصيبت يا درد دل نبوده باشد.

کتابخانه مرکزی دانشگاه ... مبلغ پنجاه ميليون تومان ازنمايشگاه کتاب تهران خريداری کرد.بايد آيا دونفرفهرست نويس اين کتابخانه ميتوانند کارسازماندهی اين کتابها را درسريع ترين زمان ممکن صورت دهند يانه؟ البته خوشحاليم که مجموعه اين کتابخانه غنی ترميشود.

  • سمينار سواد اطلاعاتی مشهد هم درراه هست.شما هم دراين سمينارحضورداريد؟
  • 33 مقاله ISI اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز مورد تشويق قرار گرفتند.بقيه خبررا ازايسنا دريافت کنيد.

بخشهايی ازکتابخانه عظيم اسکندريه پيداشد.باستانشناسان معتقد هستند که اين کتابخانه اولين مکان يادگيری بشر بوده است. سايت بی بی سی دراين باره اضافه ميکند...

با تشکرازکتابدارايرانی.

  • قصد داريم که ازاينجا تشکر گرم و صميمانه ای ازآقای احمد پاپی-بانی برپايی سمينار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- داشته باشيم.اميدواريم که موفق باشند. راستی... گفتيم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. ازسال آينده دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی راه اندازی ميشود. کجا؟ هنوز خبری به دستمان نرسيده است.
  • درخبرها آمده بود که کتابخانه آرامگاه ابن سينا پس از۳۷ سال بازگشايی شد.مسئول اين کتابخانه گفت درباره خريد منابع و امکانات هيچ کمکی به ما نميشود.سوال ما اين است: چرا اين کتابخانه بازگشايی شد؟!
  • يک هفته با کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان. گزارشی جالب است ازدهمين جشنواره کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان. دراين گزارش درباره کتابخوانی کودکان-کتابخانه های سيار و ... خواهيد خواند.
/ 0 نظر / 59 بازدید