مدلهای مختلف فضاهای یادگیری(قسمت اول)

چهارمدل برای فضاهای یادگیری پیش بینی شده است که عبارتنداز:
1-مدلهای یادگیری شبکه ای
دراین مدل، اولین مساله تغییر درمحیط یادگیری است، که به صورت خاص مربوط به تغییر فعالیتها و محیط کلاسی به کمک ابزارهای ارتباطی موبایل و بی سیم است. این امر باعث تغییر درمحیط کلاس، به خصوص نقش معلم میشود. این مساله به مدل یادگیری درکلاسهای آینده نیز مرتبط میشود.
مساله دوم تغییردرهدف ازآموزش است. یعنی چیستی و چرایی آموزش درقرن جدید نسبت به گذشته متفاوت است. هدف آموزش باید ورای یاددادن کلیات دانش به یادگیرندگان باشد. آموزش باید به یادگیرندگان، اجازه تحصیل مهارتهای صحیح فردی مدیریت انگیزه ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازی اطلاعات برای حل مسائل را بدهدWhiataker,1995)).
ادامه دارد...
عالم شكرستان شد تا بادچنين بادا
آقاي كامكار و خانمها حراف و كارانديش. موفقيت شما درآزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني باعث شادي همه ما شد. بدينوسيله اين موفقيت را به شما تبريك ميگوييم و اميدواريم كه درتمامي مراحل زندگي خود، شاد، پيروز، موفق و سربلند باشيد.دانشگاه شیرازبرای سومین سال پیاپی گل کاشت.

کتابخانه سوزی درآلمان
_40032558_libraryfire_ap203b.jpg
آتش سوزي عظيمي در كتابخانه معروف جهان در ايالت وايمار آلمان هزاران كتاب ارزشمند را از بين برد.
به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا به نقل از خبر‌گزاري آلمان، اين آتش سوزي در كتابخانه معروف “آنا آماليا” رخ داد كه در آن كتابهاي ارزشمندي با قدمت 400 سال و حتي بيشتر نگهداري مي‌شد.
پليس آلمان اعلام كرد، فقط در قسمتي از اين كتابخانه 30 هزار كتاب تاريخي نفيس در شعله‌هاي آتش سوخت. ادامه خبر دربی بی سی
-سايت کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز راه افتاد. به طورکلی سايت دانشگاه اهوازکن فيکن شده است. طراحی جالبی دارد. يک سری به آن بزنيد.البته اين وب سايت خالی ازنقص نيست و به نظرميرسد که به زودی تغييرات اساسی مجددی روی آن انجام شود.

برپايی جلسه دفاع ازپايان نامه

امروز-شنبه-۱۴ شهريورماه جلسه دفاع پايان نامه خانم شهلا رضوانی برگزارشد.عنوان رساله ايشان: مقايسه هشت ابرموتورجستجوی واقعی دراينترنت درپاسخگويی به سوالات اختصاصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی بود. ايشان ميزان دقت و تعداد پاسخ مربوط و ريزش کاذب برای ابرموتورهای جستجوی يادشده را درپاسخگويی به ۱۶سوال مرجع کتابداری و اطلاع رسانی با استخراج کليدواژه های اين رشته بررسی کرده بودند. عباراتی چون:

-Electronoic publishCybrarian-Digital libraries-Catakoging و غيره را درپژوهش خود جای داده بودند.ايشان به اين نتيجه رسيدند که ابرموتورهای جستجوکه موتورهای جستجو را تحت پوشش دارند برای پاسخگويی به سوالات مرجع کتابداری و اطلاع رسانی ابزارمناسبی نيستند و وضعيت ثابتی ندارند. دقت آنها يکسان نيست و قادرنيستند که سوالات مربوط به کتابداری و اطلاع رسانی رابه طوريکسان بازيابی کنند. ازميان موتورهای جستجوی بررسی شده Mama بيشترين دقت و کمترين ريزش کاذب و Profusion کمترين دقت و بيشترين ريزش کاذب را داشت. درنهايت با رای شورای داوری پايان نامه- نمره ۱/۱۹ به ايشان تعلق گرفت.

 

/ 0 نظر / 85 بازدید