اطلاعات، طلاست و قیمتی

چند روز پیش از یکی از مراکز معاینه فنی خودرو برمیگشتیم. قصد داشتیم بین راه بنزین بزنیم ولی رمز کارت سوخت را فراموش کرده بودیم. با متصدی جایگاه پمپ بنزین صحبت کردیم و گفت سند ماشین همراهتان هست؟ بعد از اینکه برگه را دید، رمز را برایمان زد و گفت هزار تومن میشه حق این کار! خشکمان زد! یعنی به همین راحتی از شماره...فهمید؟! حالا هم برای یک همچین کاری هزار تومان میخواهد. با خود گفتیم که عجب...گاهی میشود نشانی یک پایگاه اطلاعاتی، نحوه یافتن یک کتاب یا مقاله یا پایان نامه را به کاربری میدهیم بدون اینکه از او پولی طلب کنیم. این وسط یا ما ارزان فروشیم و قدر اطلاعات را نمیدانیم یا آن متصدی، حقه بازی کرده و از عدم آگاهی ما سوء استفاده نموده! شاید هم هردو! 

/ 0 نظر / 87 بازدید