به خدا شرمنده ايم!

اگر می بينيد که ازمطالب علمی کتابداری و اطلاع رسانی ديگر خبری نيست- به دليل اين است که يک ساعت برای کارکردن درشبکه وقت کمی است. تا وقتی اينترنت دانشکده درست نشده- بايد ازجيبمان خرج کنيم. يک کمی تحمل کنيد همه چيز درست می شود!

/ 0 نظر / 70 بازدید