دفاع ازپايان نامه

سه شنبه هفته گذشته، يك جلسه دفاع ازپايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني درتالار دكتر پاك سرشت دانشكده برگزارشد. خانم ناديا فكري از پايان نامه شان دفاع كردند.چكيده پايان نامه در وبلاگ مربوطش خواهد آمد، اما بدنيست بدانيد كه عنوان كارايشان:

شناسايي و تحليل واژگان نوشتاري كودكان دبستاني بودايشان به بررسي واژگان به كاررفته درنوشته هاي دانش آموزان دبستاني پرداخته بودند.نامه هايي را كه آنان درموضوعات مختلف نوشته بودند بررسي نموده بودندشما كثيري ازدانشجويان دراين دفاعيه حاضربودند..دكتر كوكبي و دكتر معرف زاده به ترتيب اساتيد راهنماومشاورايشان بودند. دفاع ايشان 40دقيقه به طول انجاميد و پرسش و پاسخ داوران كه آقايان دكتر بيگدلي و دكتر فرج پهلو بودند هم يك 45 دقيقه اي طول كشيد. درپايان دكتر سپاسي معاونت پژوهشي دانشكده راي نهايي را اعلام كرد. نمره 19.6 با درجه عالي.بزودي چكيده اين پايان نامه را دراختيارتان خواهيم گذاشت

/ 0 نظر / 101 بازدید