درجواب يکی از عزيزان:

درمقطع کارشناسی ارشد-۹ دانشجو گرفته که ۴تا شبانه هستند. مبلغ هرترم هم ۳۵۰هزار تومان بوده است.

/ 0 نظر / 69 بازدید