فعلا يك پيشنهاد

كتابداران فردا، به كتابفروشان محترم توصيه مي كنند كه فهرستي ازتازه ها و نيز موجودي كتابخانه خود را تهيه كنند وآن را تكثير و توزيع كنند، و يا اينكه اطلاعات آنها را وارد رايانه كنند ورايانه رادر مكان كتابفروشي در اختيار مراجعان بگذارند تا كار خدمت رساني و نيز اطلاع رساني سريع تر و بهتر انجام شوند، يعني تقريبا مثل كاري كه كتابخانه ها مي كنند، منتها بدون شماره رده بندي. به اين ترتيب، مراجعان به كتابفروشي ها، چه حرفه ايها و چه آماتورها، سرگردان نخواهند شد.

/ 0 نظر / 69 بازدید