این شایعات توی دل خالی کن!

وقتی سخن از اطلاعات به میان می آید، همه چیز را درباره آن شامل میشود. یکی از مواردی که شاید کمتر به آن توجه شده، اطلاعات شایعه گونه است که به نحوه با آلودگی اطلاعات هم به نظر می رسد که میتواند مرتبط باشد. حتماً درباره نظریه information ground مطالبی را مطالعه نموده اید. به طور مختصر باید گفت که در این نظریه، افراد در مکانهایی غیراز مکانهای رسمی، نظیر صفهای مختلف، مساجد، آرایشگاه، اتوبوس و غیره به طور غیر ارادی از صحبتهای دیگران، اطلاعاتی کسب و استفاده می کنند. اما اینجا یک تناقض به وجود می آید. اگر این اطلاعات نادرست یا به قولی فقط شایعه باشد چه؟ فرد شنونده باید تا چه میزان به صحت آن اطلاعات اعتماد نماید؟بارها برای نگارنده این سطور اتفاق افتاده است علیرغم اینکه در پاره ای موارد، اطلاعاتی مناسب در این اجتماعات به خصوص صفها یا سالنهای انتظار، به دست آمده، لیکن این پیشامد هم رخ داده که برخی افراد، اطلاعاتی نادرست را به صورت شایعه منتقل می کنند و اثرات منفی را روی دیگران می گذارند. خاطرمان هست روزی که قرار بود نتایج کنکور کارشناسی اعلام شود- آن زمان هنوز نتایج اینترنتی نبود- و ما در صف منتظر روزنامه بودیم، چه حرفها که درلابلای گفتگوی دیگران نمی شنیدیم و ته دلمان خالی نمیشد!

مثلاً رتبه 4 هزار به بالا دیگر امیدی نیست قبول شود. یا اصلاً امروز قرار نیست روزنامه بیاید. یا امکان قبولی یک نفر که رشته تجربی بوده در رشته دیگر نیست. یا مثلاً مدتی پیش در بهداری ناجا برای انجام کاری در سالن انتظار منتظر نشسته بودیم که باز، دو سه نفر پچ پچ کنان، در حال شایعه پراکنی یا تولید اطلاعات آلوده بودند که به لحاظ روانی، اثرات منفی روی افراد بی خبر می گذارد. یعنی اگر فردی، از داشتن اطلاعات غنی، مستدل و مستند بی بهره باشد، شنیدن چنین اطلاعات نادرستی میتواند نتایج نامطلوبی به لحاظ روانی و کاری برای او به دنبال داشته باشد. حتماً شما نیز با این گونه از شیوه های تبادل اطلاعات نادرست مواجه بودید. شاید یکی از راهکارهای تحت تاثیر قرار نگرفتن از اینگونه اطلاعات، توجه نکردن به آنها و تلاش برای کسب اطلاعات صحیح و مناسب باشد. در هرصورت، باید توجه داشت که پخش اینگونه اطلاعات اجتناب ناپذیر است و باید با واکنش های مثبت و مناسب، جلوی پذیرش این اطلاعات را توسط ذهن گرفت.

/ 0 نظر / 64 بازدید