حاشیه بازی کسب و کار من است!

گاهی اوقات آدمیزاد می بیند که برخی کتابداران ما کاری ندارند جز حاشیه سازی-حاشیه بازی و حاشیه پروری! یعنی در عمق یک مطلب دقیق نمیشوند که کنه ماجرا چیست و فلسفه اش به چه ترتیبی هست؟ منتظرند بهانه ای بیابند تا افکار را بسته و دهان را بگشایند! یک بار سر یک کلاسی تصاویر یکی از نشستهای کتابدارانه را نشان میدادم. یک دفعه یک نفر از بین کلاس گفت اااا اون کچله رو!! اصلا کل ماجرا فراموش شد و خنده فضای کلاس را پر کرد! یا سر فلان کارگاه و فلان همایش چنان رفتاری از خود نشان میدهند که آدم خجالت می کشد بگوید اینها همکاران ما هستند! مثلا کتابداراند و قشر فرهنگی!

یا نمونه دیگرش برخی کتابداران نامرئی هستند که ماشاله هفت تا قرآن به میان- دست به وبشان و وب گردیشان عالیست ولی حاضر نیستند وارد گود شوند و گوشه ای از فعالیتهای داوطلبانه را انجام دهند و فقط دوست دارند هنر نداشته شان را با حاشیه سازیهای جور و واجور به رخ بکشند. تجربه ثابت کرده که اصلاَ نباید به این جور نظرات حاشیه بازانه اعتنایی کرد و به قول معروف شنونده باید عاقل باشد!

وقتی یکی از دوستان این صفجه را برایم ارسال کرد تا بخوانم دیدم مجددا از نوع نظرات حاشیه سازانه و حاشیه بازانه است و نباید به آنها اعتنایی کرد. ولی دیدم گاهی اوقات سکوت یعنی اینکه خیلی چیزها!
دوستان حاشیه پرور و حاشیه خواه و صدالبته نامرئی!
افتخار ما این است که داوطلبانه وقت خود را برای انجمن حرفه ای و علمی رشته مان می گذاریم و سعی میکنیم از هر طریقی انجمن علمی کتابداران ایران را به دل جامعه ببریم تا از خدمات و ایده های کتابداران بهره مند شوند. حالا میخواهید شما تاسف بخورید. میخواهید تعمق کنید. اگر بهتر میتوانید برای انجمنتان کار کنید، بسم الله! این گوی و میدان!

/ 0 نظر / 70 بازدید