يك چكيده مقاله ازهمايش ملي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي اصفهان


تغييرات پيشنهادي درساختار مارك ايران براي انطباق آن با كتابخانه هاي پزشكي كشور
توسط: دكترمرتضي كوكبي
بررسي جامعه كتابداري پزشكي ايران نشان ميدهد كه اين جامعه فاقد جامعه كتابخانه ملي پزشكي است و درنتيجه تبعات اين فقدان را نيز بايد تحمل كند.نمايه سازي ناهمگون، نبود فهرستنويسي پيش ازانتشار،استفاده ازسياهه هاي گوناگون سرعنوانهاي موضوعي براي ذخيره و بازيابي مدارك و اطلاعات پزشكي و … تنها بخشي ازاين تبعات است.به نظرميرسد آنچه كه جامعه كتابداري پزشكي ايران ندارد، دراختيارجامعه كتابداري ايران است.يكي ازآخرين دستاوردهاي جامعه كتابداري ايران،انتشاردستنامه مارك ايران است كه نويدهاي بسياري ازجمله رسيدن به شبكه كتابشناختي ملي را با خوددارد.
جامعه كتابداري پزشكي براي غلبه برمشكلات خود، دوراه درپيش دارد: راه نخست،تشكيل كتابخانه ملي پزشكي ايران و گذرازراهي كه كتابخانه ملي ايران به دشواري ازآن عبوركرده، راه دوم، نزديكي هرچه بيشتر به اين كتابخانه براي بهره بري ازامكانات آن است.مارك ايران، ميتواند حد اقل دركوتاه مدت، جامعه كتابداري پزشكي را درامكانات كتابخانه و شبكه كتابشناختي ملي سهيم نمايد.
...
ازامروز سمنیار سواد اطلاعاتی درمشهد آغاز شده است.درصورتی که به چکیده مقالات این همایش سراسری دسترسی داشتیم حتما آن را پوشش خواهیم داد.
طبق آخرین خبرها که البته هنوز برموثق بودنش تردید داریم همایش انجمن کتابداران خوزستان که بنا بود روزششم خرداد دردانشگاه اهواز برگزارشود به روزیازدهم خرداد منتقل شده است.حتما شما را درجریان این رویداد قرارخواهیم داد.

/ 0 نظر / 61 بازدید