سگه کجاست؟!

یکی از دوستان حکایتی را تعریف کرد که به آدمیزاد، حالت یک چشم گریه و یک چشم خنده دست میدهد. این دوست عزیز غیرکتابدار ما تعریف کردند که در نمایشگاه کتاب در سالی که رو به اتمام است، بین غرفه های ناشران خارجی در حال چرخیدن بودند که فردی دوان دوان و با عجله از وی می پرسد: آقا این انتشارات سگه کجاست؟ با حیرت پاسخ میدهد که همچین انتشاراتی نه به گوشم خورده و نه اینجا دیدم! طرف می گوید: بابا سگه دیگه! سگه! همان که گاهی مقالاتش رو هم رایگان میدهد! این دوست ما با کمی فکر فهمیده بود که منظور ایشان از سگه مذکور، همان  SAGE است! به حق چیزهای ندیده و نشنیده واقعا!

تبریک به آرشیویستها

بالاخره گنجینه اسناد هم به مجلات علمی پژوهشی پیوست.  به همه آرشیویستها به ویژه آقایان دکتر رضایی شریف آبادی و سادات، دست اندرکاران این نشریه، تبریک عرض میکنیم.

پیک 31 تایی

هفته گذشته که همایش ماهانه انجمن برگزار شد، نشریه پیک کتابداری انجمن علمی دانشگاه الزهرا هم ارائه می شد. نشریه ای که 11 سال است در حال انتشار است. خاطرمان هست در اواخر دهه 70، موج انتشار نشریات دانشجویی کتابداری در  اوج بود. شاید نزدیک به ده نشریه دانشجویی کتابداری منتشر می شد که الان از آن همه مجله، پیک کتابداری باقی مانده و یکی دو نشریه دیگر که آنها هم دیگر چند سال نامه شده اند! پیک از معدود کارهای مستمر این چندسال اخیر است. راز بقای ما در استمرار است یا عدم آن؟

/ 0 نظر / 62 بازدید