ریا نشود!

دیروز با یکی از دوستان آرشیویست صحبت می کردیم و بحث به اینجا کشیده شد که یک روزی از فلان سازمان آمدند اداره ما و کلی اطلاعات گرفتند و راهنمایی شان کردیم و خلاصه رفتند تا روی طرح تحقیقاتی شان کار کنند. چند وقت بعد اثرشان منتشر شد بی آنکه نامی از آرشیویست کمک کننده یا سازمان وی برده شود که این اطلاعات از آنجا و از آن مجراها تهیه شده. وقتی مراتب گلایه مندی این دوست ما به آن طرف ابلاغ شد چنین جواب شنید که راستش ما نگران بودیم اگر این کار را بکنیم ریا شود! برای همین گفتیم اسمی از شما نیاوریم!

نشست کتابداران فردا

سومین سال پیاپی است که ادکایی ها دارند نوباوگان کتابداری را دور هم جمع میکنند. وعده دیدار26 آبان ماه. لازم به ذکر است که عنوان نشست، ارتباطی سوگیرانه با نام این وبلاگ ندارد.

/ 0 نظر / 59 بازدید